ยืนยันสิทธิ์เข้าค่ายโอลิมปิกวิชาการ ค่าย 2
ศูนย์ สอวน. มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี
ยืนยันสิทธิ์เข้าค่ายโอลิมปิกวิชาการ ค่าย 2
1. กำหนดการเข้าค่ายระหว่างวันที่ 11 - 23 มีนาคม 2561
2. สิ่งที่ต้องเตรียมคือ พัดลม ผ้าห่ม และของใช้ส่วนตัวมาเอง 
3. กำหนดรายงานตัวและเข้าที่พักวันที่ 11 มีนาคม 2561 เวลา 14.00 - 16.00 น ณ หอพักสุรนิเวศ 17 
   (ข้างโรงพยาบาล มทส.)  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี อ.เมือง จ.นครราชสีมา
4. ส่งหนังสือยินยอมจากผู้ปกครองในวันรายงานตัวเข้าค่าย ดาวน์โหลด
5. วันที่ 12 มีนาคม 2561 และวันที่ 23 มีนาคม 2561 แต่งกายชุดนักเรียน ( 2 วัน )
6. ระหว่างวันที่ 13 - 22 มีนาคม 2561 แต่งกายเรียบร้อย รองเท้าผ้าใบหุ้มส้นหรือรองเท้าที่สุภาพ ศูนย์ฯ 
   ไม่อนุญาตให้นักเรียนสวมรองเท้าแตะและกางเกงขาสั้นรวมทั้งกางเกงขาสามส่วน โดยเด็ดขาด
สามารถยืนยันสิทธิ์การเข้าร่วมโครงการได้ตั้งแต่บัดนี้จนถึง วันอาทิตย์ที่ 25 กุมภาพันธ์ 2561
หากไม่ยืนยันสิทธิ์ภายในระยะเวลาที่กำหนดถือว่าสละสิทธิ์
แยกตามรายวิชา ดังนี้
1. วิชา คอมพิวเตอร์ -ตรวจสอบรายชื่อ-
2. วิชา เคมี -ตรวจสอบรายชื่อ-
3. วิชา ชีววิทยา -ตรวจสอบรายชื่อ-
4. วิชา ฟิสิกส์ -ตรวจสอบรายชื่อ-