ระบบยืนยันสิทธิ์
โครงการโอลิมปิกวิชาการ ค่าย -
ประจำปีการศึกษา 2566

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี


© Copyright 2020 Institute of Science | Suranaree University of Technology - All Rights Reserved

1

ดาวน์โหลดเอกสารหนังสือยินยอม


คลิกเพื่อดาวน์โหลดเอกสาร (PDF)

***ดาวน์โหลดเอกสารหนังสือยินยอม
และกรอกเอกสาร เพื่อใช้ในการ
อัพโหลดเอกสารยืนยันสิทธิ์

2
หมดเวลาการยืนยันสิทธิ์!!