ระบบยืนยันสิทธิ์โอลิมปิกวิชาการ
ประจำปีการศึกษา 2563

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี


© Copyright 2020 Institute of Science | Suranaree University of Technology - All Rights Reserved

1

ดาวน์โหลดเอกสารหนังสือยินยอม

คลิกเพื่อดาวน์โหลดเอกสาร
***ดาวน์โหลดเอกสารหนังสือยินยอม
และกรอกเอกสาร เพื่อใช้ในการ
อัพโหลดเอกสารยืนยันสิทธิ์

2

กรอกเลขบัตรประชาชน

หมดเวลาการยืนยันสิทธิ์!!