[x]ปิดหน้าต่าง
## + + Olympic วิชาการ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี ++ : ##

1 เอกสารรายงานตัวเข้าค่าย2 (มี 52 ไฟล์ )
2 ตารางการอบรม ค่าย 2-54 (มี 4 ไฟล์ )
3 ประกาศผลเข้าค่าย2-54 (มี 5 ไฟล์ )
4 กำหนดการแข่งขันชีววิทยาโอลิมปิกวิชาการระดับ่ชาติ (มี 1 ไฟล์ )
5 หนังสือยินยอมฯ ชีววิทยาโอลิมปิก (มี 0 ไฟล์ )
6 ประกาศรายชื่อแข่งขันระดับชาติ 54 (มี 0 ไฟล์ )
7 pic_bio_olympic (มี 0 ไฟล์ )
8 ภาพการแข่งขันฟิสิกส์โอลิมปิก #11 (มี 0 ไฟล์ )
9 ประกาศรับสมัคร ประจำปี 55 (มี 5 ไฟล์ )
10 หนังสือยินยอมผู้ปกครอง ค่าย 1/2555 (มี 8 ไฟล์ )
11 ประกาศรายชื่อ 2-55 (มี 12 ไฟล์ )
12 POSN Science Camp 2013 (มี 3 ไฟล์ )
13 ตารางการอบรม 2-55 (มี 7 ไฟล์ )
14 รายชื่อไปแข่งขันระดับชาติ 55 (มี 12 ไฟล์ )
15 ทุนการศึกษา 56 (มี 10 ไฟล์ )
16 ประกาศ 1-56 (มี 19 ไฟล์ )
17 ตารางการอบรม 1-56 (มี 11 ไฟล์ )
18 ประกาศ 2-56 (มี 18 ไฟล์ )
19 POSN Science Camp 2014 (มี 3 ไฟล์ )
20 ประชาสัมพันธ์ (มี 1 ไฟล์ )
21 ประกาศ 1-57 (มี 32 ไฟล์ )
22 POSN 2015 (มี 3 ไฟล์ )
23 ประกาศรายชื่อ 1-58 (มี 23 ไฟล์ )
24 ประกาศ 2-58 (มี 19 ไฟล์ )
25 ระเบียบสมัคร 59 (มี 1 ไฟล์ )
26 ประกาศ 1-59 (มี 27 ไฟล์ )
27 2-59 (มี 10 ไฟล์ )
28 POSN Science Camp 2017 (มี 2 ไฟล์ )
29 ตารางอบรม 2-59 (มี 5 ไฟล์ )
30 ชีววิทยา (มี 1 ไฟล์ )
31 59 กำหนดการ (มี 0 ไฟล์ )
32 ระเบียบการสมัคร (มี 5 ไฟล์ )
33 2017 (มี 23 ไฟล์ )
34 ประกาศ 61 (มี 38 ไฟล์ )
35 งาน 2562 (มี 34 ไฟล์ )

รวมทั้งหมดจำนวน 52 ไฟล์
ลำดับ รายชื่อไฟล์ file อัฟเดรทวันที่
11-59 กำหนดการ26/04/2560
21-62 PSC74617/01/2562
31-62กำหนดการ คอม นางรอง18/09/2562
41-62กำหนดการ คอม นางรอง118/09/2562
51-62กำหนดการ คอม บุญวัฒนา18/09/2562
61-62กำหนดการ ชีววิทยา สุรนารี18/09/2562
71-62กำหนดการ ชีววิทยา สุรวิทยาคาร18/09/2562
81-62กำหนดการ ฟิสิกส์ บุรีรัมย์18/09/2562
91-62กำหนดการ ฟิสิกส์ สิรินทร18/09/2562
101-62กำหนดการ เคมี ชัยภูมิ18/09/2562
111-62กำหนดการ เคมี ลำปายมาศ18/09/2562
121-62แบบฟอร์มประกอบการรายงานตัว18/09/2562
132-61 Bio ตารางอบรม 7/02/2562
142-61 com ตารางอบรม 7/02/2562
152-61 กติกา7/02/2562
162-61 กำหนดการ7/02/2562
172-61 ระดับชาติคอมพิวเตอร์28/03/2562
182-61 ระดับชาติชีววิทยา28/03/2562
192-61 เคมี ตารางอบรม11/02/2562
202-62 กติกาการเข้าค่ายและอยู่หอพัก24/01/2563
212-62 ตารางกิจกรรม24/01/2563
222-62 ตารางอบรมคอมพิวเตอร์24/01/2563
232-62 ตารางอบรมคอมพิวเตอร์-23/02/2563
242-62 ตารางอบรมชีววิทยา-124/01/2563
252-62 ตารางอบรมฟิสิกส์21/02/2562
262-62 ตารางอบรมฟิสิกส์24/01/2563
272-62 ตารางอบรมเคมี-124/01/2563
282-62 ประกาศ20/12/2562
292-62 ประกาศค่าย 220/12/2562
302-62 ฟิสิกส์ ตารางอบรม14/02/2562
312-62 ระดับชาติ คอม28/03/2562
322-62 ระดับชาติ ชีววิทยา28/03/2562
332-62 ระดับชาติ ฟิสิกส์5/04/2562
342-62 รายชื่อผู้ยืนยันสิทธิ์ คอมพิวเตอร์19/02/2563
352-62 รายชื่อผู้ยืนยันสิทธิ์ ชีววิทยา19/02/2563
362-62 รายชื่อผู้ยืนยันสิทธิ์ ฟิสิกส์19/02/2563
372-62 รายชื่อผู้ยืนยันสิทธิ์ เคมี19/02/2563
382-62เคมี ตารางอบรม14/02/2562
392-62เคมี ตารางอบรม14/02/2562
402562-ระเบียบรับสมัคร28/06/2562
4162-ใบสมัครทุนการศึกษา12/03/2562
42hjhkhgjkhjkgh9/07/2560
43jkjkjkjkkjkkj29/07/2559
44Posn Science camp 201322/01/2556
45หนังสือยินยอม 2-5613/02/2557
46หนังสือยินยอม 2-5711/02/2558
47หนังสือยินยอม 2-61ไม่มีไฟล์9/01/2562
48หนังสือยินยอมจากผุ้ปกครองฯ แข่งขันชีววิทยาโอลิมปิก2/04/2555
49อบรมคอมพิวเตอร์ 2-5710/03/2558
50อบรมฟิสิกส์ 2-5710/03/2558
51เอกสารประกอบการรายงานตัว 2-5711/02/2558
52แบบตอบรับ 2-5613/02/2557โครงการโอลิมปิกวิชาการ สำนักวิชาวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี
111 ถ.มหาวิทยาลัย ต.สุรนารี อ.เมือง จ.นครราชสีมา 30000
โทร. 0-4424-4184 โทรสาร 0-4422-4185