[x]ปิดหน้าต่าง
## + + Olympic วิชาการ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี ++ : ##

วิธีการชำระเงินค่าสมัครสอบ 

 ตัวอย่างใบชำระเงินผ่านธนาคารไทยพาณิชย์
 
ตัวอย่างการชำระเงินผ่านระบบ scbeasy net


กรอกข้อมูลตามตารางสำหรับธนาคาร  เมื่อปฏิบัติตามขั้นตอนทั้งหมดแล้ว ให้ print หลักฐานการโอนเงิน เก็บไว้เป็นหลักฐานยืนยันกับเจ้าหน้าที่คุมสอบ

 

 
โครงการโอลิมปิกวิชาการ สำนักวิชาวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี
111 ถ.มหาวิทยาลัย ต.สุรนารี อ.เมือง จ.นครราชสีมา 30000
โทร. 0-4424-4184 โทรสาร 0-4422-4185