[x]ปิดหน้าต่าง
## + + Olympic วิชาการ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี ++ : ##

             

ระเบียบการสมัครสอบ

สมัครออนไลน์ http://olympic.sut.ac.th/olympic61/ ระบบจะเปิดรับสมัครออนไลน์ ระหว่างวันที่ 1 - 31 กรกฎาคม 2561
โครงการโอลิมปิกวิชาการ สำนักวิชาวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี
111 ถ.มหาวิทยาลัย ต.สุรนารี อ.เมือง จ.นครราชสีมา 30000
โทร. 0-4424-4184 โทรสาร 0-4422-4185