[x]ปิดหน้าต่าง
## + + Olympic วิชาการ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี ++ : ##

             

  ระเบียบการสมัครสอบ

   ขอบเขตเนื้อหาการสอบ
             วิชาเคมี
             วิชาชีววิทยา
             วิชาฟิสิกส์
             วิชาคอมพิวเตอร์ 

  สมัครออนไลน์ ระบบจะเปิดรับสมัครออนไลน์ ระหว่างวันที่ 1 - 31 กรกฎาคม 2562
โครงการโอลิมปิกวิชาการ สำนักวิชาวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี
111 ถ.มหาวิทยาลัย ต.สุรนารี อ.เมือง จ.นครราชสีมา 30000
โทร. 0-4424-4184 โทรสาร 0-4422-4185