[x]ปิดหน้าต่าง
## + + Olympic วิชาการ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี ++ : ##

News

ข่าวประชาสัมพันธ์
แก้ไขชื่อโรงเรียน

ศุกร์ ที่ 16 เดือน ธันวาคม พ.ศ.2559


 
ศูนย์ สอวน. มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี
------------------------------
          ตามประกาศศูนย์ สอวน.มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี ที่ 06/2559 เรื่อง รายชื่อนักเรียนผู้ผ่านการคัดเลือกเพื่อเข้ารับการอบรมโครงการโอลิมปิกวิชาการ ค่าย 2 ประจำปีการศึกษา 2559 นั้น เนื่องจากประกาศดังกล่าวมีความผิดพลาดในส่วนของชื่อโรงเรียนของนักเรียนผู้ผ่านการคัดเลือกเพื่อเข้ารับการอบรม ดังนั้น ศูนย์ สอวน.มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี จึงขอประกาศแก้ไขชื่อโรงเรียนของนักเรียนผู้ผ่านการคัดเลือกเพื่อเข้ารับการอบรมโครงการโอลิมปิกวิชาการ ค่าย 2 ประจำปีการศึกษา 2559 วิชาชีววิทยา ดังมีรายชื่อตามเอกสารแนบท้ายประกาศฉบับนี้

ประกาศศูนย์ สอวน. มทส. ที่ 07/2559


เข้าชม : 818


ข่าวประชาสัมพันธ์ 5 อันดับล่าสุด

      ตารางอบรม 9 / ต.ค. / 2560
      รายงานตัวเพิ่มเติม 26 / ก.ย. / 2560
      ขอให้นักเรียนที่ผ่านการคัดเลือกเข้ารายงานตัว 20 / ก.ย. / 2560
      แจ้งกำหนดการรายงานตัว 14 / ก.ย. / 2560
      ประกาศรายชื่อ 12 / ก.ย. / 2560
โครงการโอลิมปิกวิชาการ สำนักวิชาวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี
111 ถ.มหาวิทยาลัย ต.สุรนารี อ.เมือง จ.นครราชสีมา 30000
โทร. 0-4424-4184 โทรสาร 0-4422-4185