[x]ปิดหน้าต่าง
## + + Olympic วิชาการ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี ++ : ##

News

ข่าวประชาสัมพันธ์
ประกาศรายชื่อ

จันทร์ ที่ 3 เดือน ตุลาคม พ.ศ.2559


 
ศูนย์ สอวน. มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี
--------------------------
          ขอประกาศรายชื่อนักเรียนผู้ผ่านการคัดเลือกเพื่อเข้ารับการอบรมโครงการโอลิมปิกวิชาการ ศูนย์โรงเรียนค่าย 1 สอวน. วิชาเคมี วิชาชีววิทยา และวิชาฟิสิกส์ ค่าย 1 ประจำปีการศึกษา 2559 เพิ่มเติม ดังมีรายชื่อตามเอกสารแนบท้ายประกาศฉบับนี้

วิชาเคมี
   ศูนย์โรงเรียนชัยภูมิภักดีชุมพล
   ศูนย์โรงเรียนลำปลายมาศ

วิชาชีววิทยา
   ศูนย์โรงเรียนสุรนารีวิทยา
   ศูนย์โรงเรียนสุรวิทยาคาร

วิชาฟิสิกส์
    ศูนย์โรงเรียนบุรีรัมย์พิทยาคม

ดาวน์โหลดหนังสือยินยอมจากผุ้ปกครอง และเอกสารรายงานตัว

วิชาเคมี            ศูนย์โรงเรียนชัยภูมิภักดีชุมพล
                         ศูนย์โรงเรียนลำปลายมาศ
วิชาชีววิทยา     ศูนย์โรงเรียนสุรนารีวิทยา
                         ศูนย์โรงเรียนสุรวิทยาคาร
วิชาฟิสิกส์        ศูนย์โรงเรียนบุรีรัมย์พิทยาคม


เข้าชม : 4865


ข่าวประชาสัมพันธ์ 5 อันดับล่าสุด

      กำหนดการประกาศรายชื่อ 11 / ธ.ค. / 2562
      กำหนดการ 27 / พ.ย. / 2562
      แจ้งกำหนดการ 1 / ต.ค. / 2562
      ตารางอบรม 26 / ก.ย. / 2562
      รายงานตัว (เพิ่มเติม) 25 / ก.ย. / 2562

โครงการโอลิมปิกวิชาการ สำนักวิชาวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี
111 ถ.มหาวิทยาลัย ต.สุรนารี อ.เมือง จ.นครราชสีมา 30000
โทร. 0-4424-4184 โทรสาร 0-4422-4185