[x]ปิดหน้าต่าง
## + + Olympic วิชาการ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี ++ : ##

News

ข่าวประชาสัมพันธ์
ประกาศรายชื่อ

ศุกร์ ที่ 23 เดือน กันยายน พ.ศ.2559


 
ศูนย์ สอวน. มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี
****************************
            ประกาศรายชื่อนักเรียนผู้ผ่านการคัดเลือกเข้ารับการอบรมโครงการโอลิมปิกวิชาการ ค่าย 1 ประจำปีการศึกษา 2559 ระหว่างวันที่ 9 - 21 ตุลาคม 2559 รายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกแยกตามสาขาวิชาตามประกาศแนบท้ายนี้

วิชาเคมี
      ศูนย์โรงเรียนชัยภูมิภักดึชุมพล
     
ศูนย์โรงเรียนลำปลายมาศ

วิชาชีววิทยา
      ศูนย์โรงเรียนสุรนารีวิทยา
     
ศูนย์โรงเรียนสุรวิทยาคาร

วิชาฟิสิกส์
     ศูนย์มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี
     
ศูนย์โรงเรียนบุรีรัมย์พิทยาคม

วิชาคอมพิวเตอร์
      ศูนย์มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี


ดาวน์โหลดหนังสือยินยอมจากผู้ปกครอง และเอกสารรายงานตัว

วิชาเคมี         ศูนย์โรงเรียนชัยภูมิภักดีชุมพล
วิชาเคมี         ศูนย์โรงเรียนลำปลายมาศ
วิชาชีววิทยา  ศูนย์โรงเรียนสุรนารีวิทยา
วิชาชีววิทยา  ศูนย์โรงเรียนสุรวิทยาคาร
วิชาฟิสิกส์     ศูนย์โรงเรียนบุรีรัมย์พิทยาคม
วิชาฟิสิกส์     ศูนย์มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี 
วิชาคอมพิวเตอร์   ศูนย์มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี 

          ทั้งนี้ โปรดยืนยันการเข้ารับการอบรมโครงการโอลิมปิกวิชาการ ค่าย 1 ประจำปีการศึกษา 2559 ไปยัง
คุณระพีพร  ศรีภักดี หมายเลขโทรศัพท์ 044-224824 ภายในวันที่ 30 กันยายน 2559  
 


เข้าชม : 20805


ข่าวประชาสัมพันธ์ 5 อันดับล่าสุด

      ประกาศรายชื่อ 13 / ธ.ค. / 2561
      แจ้งกำหนดการ 9 / พ.ย. / 2561
      ตรวจสอบคะแนน 1 / ต.ค. / 2561
      ประชุมสรุปผล 28 / ก.ย. / 2561
      ประกาศผลสอบและรายงานตัวเข้าค่าย 1 (เพิ่มเติม) 21 / ก.ย. / 2561

โครงการโอลิมปิกวิชาการ สำนักวิชาวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี
111 ถ.มหาวิทยาลัย ต.สุรนารี อ.เมือง จ.นครราชสีมา 30000
โทร. 0-4424-4184 โทรสาร 0-4422-4185