[x]ปิดหน้าต่าง
## + + Olympic วิชาการ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี ++ : ##

News

ข่าวประชาสัมพันธ์
POSN Science Camp 2016

พฤหัสบดี ที่ 28 เดือน มกราคม พ.ศ.2559


 
ศูนย์ สอวน.มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี
****************************
 
     ด้วยมูลนิธิส่งเสริมโอลิมปิกวิชาการและพัฒนามาตรฐานวิทยาศาสตร์ศึกษา ในพระอุปถัมภ์สมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอเจ้าฟ้ากัลยาณิวัฒนา กรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์ (สอวน.) จะดำเนินโครงการ POSN Science Camp 2016 เพื่อคัดเลือกนักเรียน นักศึกษา เป็นผู้แทนประเทศไทยไปเข้าร่วมโครงการ Asian Science Camp 2016 ระหว่างวันที่ 21 - 27 สิงหาคม 2559 ณ เมืองบังกาลอร์ ประเทศอินเดีย นั้น
     ศูนย์ สอวน. มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี จึงขอประชาสัมพันธ์ให้นักเรียน นักศึกษาที่สนใจได้ทราบการรับสมัครสอบคัดเลือกผู้แทนประเทศไทยไปเข้าร่วมโครงการ Asian Science Camp 2016 ในครั้งนี้ ทั้งนั้ นักเรียน นักศึกษาที่สนใจ สามารถ Download ใบสมัคร แล้วส่งไปยัง
 

มูลนิธิ สอวน.
ชั้น 1 ตึกเคมี 2 คณะวิทยาศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ถนนพญาไท  แขวงวังใหม่  เขตปทุมวัน
กรุงเทพฯ 10330  (สมัคร ASC2016)
หรือทางโทรสารหมายเลข 0-2252-8917
และทาง E-mail : ac.olympiads@posn.or.th


 


เข้าชม : 1698


ข่าวประชาสัมพันธ์ 5 อันดับล่าสุด

      ตารางอบรม 23 / ก.พ. / 2561
      แจ้งการยืนยันสิทธิ์ 20 / ก.พ. / 2561
      แจ้งกำหนดการ 10 / ม.ค. / 2561
      POSN Science Camp 2018 27 / ธ.ค. / 2560
      ประกาศรายชื่อ 15 / ธ.ค. / 2560
โครงการโอลิมปิกวิชาการ สำนักวิชาวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี
111 ถ.มหาวิทยาลัย ต.สุรนารี อ.เมือง จ.นครราชสีมา 30000
โทร. 0-4424-4184 โทรสาร 0-4422-4185