[x]ปิดหน้าต่าง
## + + Olympic วิชาการ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี ++ : ##

News

ข่าวประชาสัมพันธ์
POSN Science Camp 2016

พฤหัสบดี ที่ 28 เดือน มกราคม พ.ศ.2559


 
ศูนย์ สอวน.มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี
****************************
 
     ด้วยมูลนิธิส่งเสริมโอลิมปิกวิชาการและพัฒนามาตรฐานวิทยาศาสตร์ศึกษา ในพระอุปถัมภ์สมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอเจ้าฟ้ากัลยาณิวัฒนา กรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์ (สอวน.) จะดำเนินโครงการ POSN Science Camp 2016 เพื่อคัดเลือกนักเรียน นักศึกษา เป็นผู้แทนประเทศไทยไปเข้าร่วมโครงการ Asian Science Camp 2016 ระหว่างวันที่ 21 - 27 สิงหาคม 2559 ณ เมืองบังกาลอร์ ประเทศอินเดีย นั้น
     ศูนย์ สอวน. มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี จึงขอประชาสัมพันธ์ให้นักเรียน นักศึกษาที่สนใจได้ทราบการรับสมัครสอบคัดเลือกผู้แทนประเทศไทยไปเข้าร่วมโครงการ Asian Science Camp 2016 ในครั้งนี้ ทั้งนั้ นักเรียน นักศึกษาที่สนใจ สามารถ Download ใบสมัคร แล้วส่งไปยัง
 

มูลนิธิ สอวน.
ชั้น 1 ตึกเคมี 2 คณะวิทยาศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ถนนพญาไท  แขวงวังใหม่  เขตปทุมวัน
กรุงเทพฯ 10330  (สมัคร ASC2016)
หรือทางโทรสารหมายเลข 0-2252-8917
และทาง E-mail : ac.olympiads@posn.or.th


 


เข้าชม : 2165


ข่าวประชาสัมพันธ์ 5 อันดับล่าสุด

      กำหนดการประกาศรายชื่อ 11 / ธ.ค. / 2562
      กำหนดการ 27 / พ.ย. / 2562
      แจ้งกำหนดการ 1 / ต.ค. / 2562
      ตารางอบรม 26 / ก.ย. / 2562
      รายงานตัว (เพิ่มเติม) 25 / ก.ย. / 2562

โครงการโอลิมปิกวิชาการ สำนักวิชาวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี
111 ถ.มหาวิทยาลัย ต.สุรนารี อ.เมือง จ.นครราชสีมา 30000
โทร. 0-4424-4184 โทรสาร 0-4422-4185