[x]ปิดหน้าต่าง
## + + Olympic วิชาการ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี ++ : ##

News

ข่าวประชาสัมพันธ์
ประกาศรายชื่อ

จันทร์ ที่ 21 เดือน ธันวาคม พ.ศ.2558


 
ศูนย์ สอวน. มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี 
************************************
 
    ตามที่ ศูนย์ สอวน. มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี ได้กำหนดจัดการอบรมโอลิมปิกวิชาการ ค่าย 1 ประจำปีการศึกษา 2558 ระหว่างวันที่ 15 - 26 ตุลาคม 2558 และกำหนดให้มีการสอบคัดเลือกนักเรียนเพื่อเข้าอบรมโอลิมปิกวิชาการค่าย 2 ประจำปีการศึกษา 2558 ในวันที่ 26 ตุลาคม 2558 ไปแล้วนั้น
     ในการนี้ ศูนย์ สอวน. มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี ได้พิจารณาผลการคัดเลือกผู้ผ่านการสอบข้อเขียนเป็นที่เรียบร้อยแล้ว จึงขอประกาศรายชื่อนักเรียนผู้สอบผ่านการคัดเลือกเพื่อเข้าอบรมโอลิมปิกวิชาการ ค่าย 2 ประจำปีการศึกษา 2558 ดังมีรายชื่อตามเอกสารแนบท้ายประกาศฉบับนี้

ประกาศศูนย์ สอวน.
วิชาเคมี
วิชาชีววิทยา
วิชาฟิสิกส์
วิชาคอมพิวเตอร์

ประกาศศูนย์ สอวน. (ศูนย์โรงเรียนขยายผล)
วิชาเคมี
วิชาชีววิทยา
วิชาฟิสิกส์


          


เข้าชม : 4537


ข่าวประชาสัมพันธ์ 5 อันดับล่าสุด

      ตารางอบรม 23 / ก.พ. / 2561
      แจ้งการยืนยันสิทธิ์ 20 / ก.พ. / 2561
      แจ้งกำหนดการ 10 / ม.ค. / 2561
      POSN Science Camp 2018 27 / ธ.ค. / 2560
      ประกาศรายชื่อ 15 / ธ.ค. / 2560
โครงการโอลิมปิกวิชาการ สำนักวิชาวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี
111 ถ.มหาวิทยาลัย ต.สุรนารี อ.เมือง จ.นครราชสีมา 30000
โทร. 0-4424-4184 โทรสาร 0-4422-4185