[x]ปิดหน้าต่าง
## + + Olympic วิชาการ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี ++ : ##

News

ข่าวประชาสัมพันธ์
ประกาศรายชื่อ

จันทร์ ที่ 21 เดือน ธันวาคม พ.ศ.2558


 
ศูนย์ สอวน. มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี 
************************************
 
    ตามที่ ศูนย์ สอวน. มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี ได้กำหนดจัดการอบรมโอลิมปิกวิชาการ ค่าย 1 ประจำปีการศึกษา 2558 ระหว่างวันที่ 15 - 26 ตุลาคม 2558 และกำหนดให้มีการสอบคัดเลือกนักเรียนเพื่อเข้าอบรมโอลิมปิกวิชาการค่าย 2 ประจำปีการศึกษา 2558 ในวันที่ 26 ตุลาคม 2558 ไปแล้วนั้น
     ในการนี้ ศูนย์ สอวน. มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี ได้พิจารณาผลการคัดเลือกผู้ผ่านการสอบข้อเขียนเป็นที่เรียบร้อยแล้ว จึงขอประกาศรายชื่อนักเรียนผู้สอบผ่านการคัดเลือกเพื่อเข้าอบรมโอลิมปิกวิชาการ ค่าย 2 ประจำปีการศึกษา 2558 ดังมีรายชื่อตามเอกสารแนบท้ายประกาศฉบับนี้

ประกาศศูนย์ สอวน.
วิชาเคมี
วิชาชีววิทยา
วิชาฟิสิกส์
วิชาคอมพิวเตอร์

ประกาศศูนย์ สอวน. (ศูนย์โรงเรียนขยายผล)
วิชาเคมี
วิชาชีววิทยา
วิชาฟิสิกส์


          


เข้าชม : 4798


ข่าวประชาสัมพันธ์ 5 อันดับล่าสุด

      แจ้งข้อปฏิบัติการเข้าสอบ 22 / ส.ค. / 2562
      แจ้งเปลี่ยนแปลงกำหนดการสอบ 19 / ส.ค. / 2562
      ประกาศรายชื่อ 19 / ส.ค. / 2562
      การรับสมัคร 30 / มิ.ย. / 2562
      ประกาศรายชื่อ 27 / มี.ค. / 2562

โครงการโอลิมปิกวิชาการ สำนักวิชาวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี
111 ถ.มหาวิทยาลัย ต.สุรนารี อ.เมือง จ.นครราชสีมา 30000
โทร. 0-4424-4184 โทรสาร 0-4422-4185