[x]ปิดหน้าต่าง
## + + Olympic วิชาการ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี ++ : ##

News

ข่าวประชาสัมพันธ์
ขอแสดงความยินดี

พุธ ที่ 22 เดือน เมษายน พ.ศ.2558


 
ศูนย์ สอวน. มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี
***************************
     ขอแสดงความยินดีกับนักเรียนตัวแทนศูนย์ สอวน. มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี ที่ได้รับรางวัลจากการเข้าร่วมการแข่งขันโอลิมปิกวิชาการระดับชาติ ดังนี้
สาขาวิชาชีววิทยา
นางสาวกนกวรรณ  รุ่งนภาไพร โรงเรียนราชสีมาวิทยาลัย เหรียญทองแดง
นางสาวมณฑธร  ศุภรณ์พานิช โรงเรียนราชสีมาวิทยาลัย เหรียญทองแดง
นางสาวณัฐณิชา  ศรีวิทิพย์ โรงเรียนราชสีมาวิทยาลัย เหรียญทองแดง
นายณัฐวัฒน์  วงศพัทธ์ธนโชต โรงเรียนสุรวิทยาคาร เหรียญทองแดง
นายแทนพล  ชลธี โรงเรียนสุรวิทยาคาร เหรียญทองแดง


        


เข้าชม : 1976


ข่าวประชาสัมพันธ์ 5 อันดับล่าสุด

      ตารางอบรม 9 / ต.ค. / 2560
      รายงานตัวเพิ่มเติม 26 / ก.ย. / 2560
      ขอให้นักเรียนที่ผ่านการคัดเลือกเข้ารายงานตัว 20 / ก.ย. / 2560
      แจ้งกำหนดการรายงานตัว 14 / ก.ย. / 2560
      ประกาศรายชื่อ 12 / ก.ย. / 2560
โครงการโอลิมปิกวิชาการ สำนักวิชาวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี
111 ถ.มหาวิทยาลัย ต.สุรนารี อ.เมือง จ.นครราชสีมา 30000
โทร. 0-4424-4184 โทรสาร 0-4422-4185