[x]ปิดหน้าต่าง
## + + Olympic วิชาการ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี ++ : ##

News

ข่าวประชาสัมพันธ์
ขอแสดงความยินดี

พุธ ที่ 22 เดือน เมษายน พ.ศ.2558


 
ศูนย์ สอวน. มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี
***************************
     ขอแสดงความยินดีกับนักเรียนตัวแทนศูนย์ สอวน. มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี ที่ได้รับรางวัลจากการเข้าร่วมการแข่งขันโอลิมปิกวิชาการระดับชาติ ดังนี้
สาขาวิชาชีววิทยา
นางสาวกนกวรรณ  รุ่งนภาไพร โรงเรียนราชสีมาวิทยาลัย เหรียญทองแดง
นางสาวมณฑธร  ศุภรณ์พานิช โรงเรียนราชสีมาวิทยาลัย เหรียญทองแดง
นางสาวณัฐณิชา  ศรีวิทิพย์ โรงเรียนราชสีมาวิทยาลัย เหรียญทองแดง
นายณัฐวัฒน์  วงศพัทธ์ธนโชต โรงเรียนสุรวิทยาคาร เหรียญทองแดง
นายแทนพล  ชลธี โรงเรียนสุรวิทยาคาร เหรียญทองแดง


        


เข้าชม : 2180


ข่าวประชาสัมพันธ์ 5 อันดับล่าสุด

      การรับสมัคร 30 / มิ.ย. / 2562
      ประกาศรายชื่อ 27 / มี.ค. / 2562
      ภาพบรรยากาศ 16 / มี.ค. / 2562
      ทุนการศึกษา 12 / มี.ค. / 2562
      แจ้งกำหนดการ 7 / ก.พ. / 2562

โครงการโอลิมปิกวิชาการ สำนักวิชาวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี
111 ถ.มหาวิทยาลัย ต.สุรนารี อ.เมือง จ.นครราชสีมา 30000
โทร. 0-4424-4184 โทรสาร 0-4422-4185