[x]ปิดหน้าต่าง
## + + Olympic วิชาการ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี ++ : ##

News

ข่าวประชาสัมพันธ์
ประกาศรายชื่อ

เสาร์ ที่ 13 เดือน ธันวาคม พ.ศ.2557


 
ศูนย์ สอวน. มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี
     ตามที่ ศูนย์ สอวน. มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี ได้กำหนดจัดการอบรมโอลิมปิกวิชาการค่าย 1 ประจำปีการศึกษา 2557 ระหว่างวันที่ 13 - 24 ตุลาคม 2557 และได้กำหนดให้มีการสอบคัดเลือกนักเรียนเพื่อเข้าอบรมโอลิมปิกวิชาการ ค่าย 2 ประจำปีการศึกษา 2557 ในวันที่ 24 ตุลาคม 2557 แล้วนั้น
     ในการนี้ ศูนย์ สอวน. มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี ได้พิจารณาผลการคัดเลื่อกผู้ผ่านการสอบข้อเขียนเป็นที่เรียบร้อยแล้ว จึงขอประกาศรายชื่อนักเรียนผู้ผ่านการคัดเลือกเพื่อเข้าอบรมโอลิมปิกวิชาการ ค่าย 2 ประจำปีการศึกษา 2557 ดังมีรายชื่อแนบท้ายประกาศนี้

ประกาศศูนย์ สอวน. มทส. ที่ 04/2557
วิชาคอมพิวเตอร์
วิชาชีววิทยา
วิชาฟิสิกส์
วิชาเคมี  


ประกาศศูนย์ สอวน. มทส. ที่ 05/2557 (ศูนย์โรงเรียนขยายผล สอวน.)
วิชาชีววิทยา
วิชาฟิสิกส์

วิชาเคมี  


            เข้าชม : 17541


ข่าวประชาสัมพันธ์ 5 อันดับล่าสุด

      การรับสมัคร 30 / มิ.ย. / 2562
      ประกาศรายชื่อ 27 / มี.ค. / 2562
      ภาพบรรยากาศ 16 / มี.ค. / 2562
      ทุนการศึกษา 12 / มี.ค. / 2562
      แจ้งกำหนดการ 7 / ก.พ. / 2562

โครงการโอลิมปิกวิชาการ สำนักวิชาวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี
111 ถ.มหาวิทยาลัย ต.สุรนารี อ.เมือง จ.นครราชสีมา 30000
โทร. 0-4424-4184 โทรสาร 0-4422-4185