[x]ปิดหน้าต่าง
## + + Olympic วิชาการ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี ++ : ##

News

ข่าวประชาสัมพันธ์
ประชาสัมพันธ์

ศุกร์ ที่ 12 เดือน ธันวาคม พ.ศ.2557ศูนย์ สอวน. มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี
ประชาสัมพันธ์ โครงการ POSN Science Camp 2015

          ด้วยมูลนิธิส่งเสริมโอลิมปิกวิชาการและพัฒนามาตรฐานวิทยาศาสตร์ศึกษา ในพระอุปถัมภ์สมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอเจ้าฟ้ากัลยาณิวัฒนา กรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์ (สอวน.) จะดำเนินโครงการ POSN Science Camp 2015 เพื่อคัดเลือกนักเรียน นักศึกษา เป็นผู้แทนประเทศไทยไปเข้าร่วมโครงการ Asian Science Camp 2015 ระหว่างวันที่  2 - 8 สิงหาคม 2558 ณ บ้านวิทยาศาสตร์สิรินธร และศูนย์ประชุมอุทยานวิทยาศาสตร์ สวทช. นั้น
          ในการนี้ ศูนย์ สวอน.มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี จึงขอประชาสัมพันธ์ให้นักเรียน นักศึกษาที่สนใจได้ทราบโครงการ Asian Science Camp 2015 ทั้งนี้ นักเรียนที่สนใจสามารถ Download ใบสมัครตามไฟล์แนบด้านล่าง หรือทางเว็บไซต์ 
http://www.posn.or.th แล้วส่งใบสมัครมาที่ 
 
 
มูลนิธิ สอวน. ชั้น 1 ตึกเคมี 2 
คณะวิทยาศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ถนนพญาไท  แขวงวังใหม่ เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330 
(สมัคร ASC2014)

 
หรือทางโทรสารหมายเลข 0-2252-8917 และทางอีเมล์ ac.olympiads@posn.or.th

 
เอกสารดาวน์โหลด
 


เข้าชม : 2515


ข่าวประชาสัมพันธ์ 5 อันดับล่าสุด

      การรับสมัคร 30 / มิ.ย. / 2562
      ประกาศรายชื่อ 27 / มี.ค. / 2562
      ภาพบรรยากาศ 16 / มี.ค. / 2562
      ทุนการศึกษา 12 / มี.ค. / 2562
      แจ้งกำหนดการ 7 / ก.พ. / 2562

โครงการโอลิมปิกวิชาการ สำนักวิชาวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี
111 ถ.มหาวิทยาลัย ต.สุรนารี อ.เมือง จ.นครราชสีมา 30000
โทร. 0-4424-4184 โทรสาร 0-4422-4185