[x]ปิดหน้าต่าง
## + + Olympic วิชาการ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี ++ : ##

News

ข่าวประชาสัมพันธ์
ยกเลิกการรับสมัครนักเรียนกลุ่มที่ 2

จันทร์ ที่ 28 เดือน กรกฏาคม พ.ศ.2557


       
ประกาศ

                เนื่องด้วยมูลนิธิส่งเสริมโอลิมปิกวิชาการและมาตรฐานวิทยาศาสตร์ศึกษาในพระอุปถัมภ์ สมเด็จพระพี่นางเธอเจ้าฟ้ากัลยาณิวัฒนา กรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์ (สอวน.) ได้มีการ กำหนดพื้นที่รับผิดชอบของศูนย์โรงเรียนขยายผล สอวน. ใหม่ ตามหนังสือ สอวน.216/2557   ลงวันที่ 25 กรกฎาคม 2557 เรื่องเขตพื้นที่การรับสมัครสอบคัดเลือกนักเรียนเข้าอบรมค่าย สอวน. (ดังแนบ) ดังนั้นศูนย์ สอวน. มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี จึง ขอยกเลิกการการรับสมัครนักเรียนกลุ่มที่ 2 ตามระเบียบการรับสมัครโครงการส่งเสริมโอลิมปิกวิชาการและพัฒนามาตรฐานวิทยาศาสตร์  คณิตศาสตร์ศึกษา ประจำปีการศึกษา 2557 ศูนย์ สอวน. มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี 
         
            ทั้งนี้นักเรียนกลุ่มที่ 2 ที่สมัครสอบแล้ว ให้ติดต่อนางสาวระพีพร ศรีภักดี เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป โทรศัพท์ 0-4422-4824

    1. หนังสือ สอวน.216/2557   ลงวันที่ 25 กรกฎาคม 2557
 
   2. 
ตารางกำหนดเขตพื้นที่ที่รับผิดชอบของศูนย์ สอวน.


เข้าชม : 1940


ข่าวประชาสัมพันธ์ 5 อันดับล่าสุด

      ตารางอบรม 23 / ก.พ. / 2561
      แจ้งการยืนยันสิทธิ์ 20 / ก.พ. / 2561
      แจ้งกำหนดการ 10 / ม.ค. / 2561
      POSN Science Camp 2018 27 / ธ.ค. / 2560
      ประกาศรายชื่อ 15 / ธ.ค. / 2560
โครงการโอลิมปิกวิชาการ สำนักวิชาวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี
111 ถ.มหาวิทยาลัย ต.สุรนารี อ.เมือง จ.นครราชสีมา 30000
โทร. 0-4424-4184 โทรสาร 0-4422-4185