[x]ปิดหน้าต่าง
## + + Olympic วิชาการ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี ++ : ##

News

ข่าวประชาสัมพันธ์
ขอแสดงความยินดี

พุธ ที่ 21 เดือน พฤษภาคม พ.ศ.2557


 
ศูนย์ สอวน. มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี

      ตามที่ศูนย์ สอวน. มทส. ได้นำนักเรียนที่ผ่านการคัดเลือกเข้าร่วมการแข่งขันเคมีโอลิมปิกระดับชาติ ครั้งที่ 10 ในระหว่างวันที่ 28 เมษายน - 2 พฤษภาคม 2557 ณ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ โดยมีอาจารย์ ดร.ธีรนันท์  ศิริตานนท์ และนายเกษทัย  ปัญญาคม อาจารย์ประจำสาขาวิชาเคมี สำนักวิชาวิทยาศาสตร์ เป็นผู้แทนศูนย์ในการนำนักเรียนเข้าร่วมการแข่งขัน นั้น ผลการแข่งขันนักเรียนตัวแทนศูนย์ สอวน. มทส. ได้รับรางวัล 1 เหรียญทองแดง คือ

                               นายนวพล  ฉัตรวิริยะเจริญ  โรงเรียนสุรวิทยาคาร 

    ศูนย์ สอวน. มทส. ขอแสดงความยินดีกับอาจารย์ และนักเรียนที่เข้าร่วมการแข่งขันดังกล่าว
                                                                             
     


เข้าชม : 2485


ข่าวประชาสัมพันธ์ 5 อันดับล่าสุด

      แจ้งข้อปฏิบัติการเข้าสอบ 22 / ส.ค. / 2562
      แจ้งเปลี่ยนแปลงกำหนดการสอบ 19 / ส.ค. / 2562
      ประกาศรายชื่อ 19 / ส.ค. / 2562
      การรับสมัคร 30 / มิ.ย. / 2562
      ประกาศรายชื่อ 27 / มี.ค. / 2562

โครงการโอลิมปิกวิชาการ สำนักวิชาวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี
111 ถ.มหาวิทยาลัย ต.สุรนารี อ.เมือง จ.นครราชสีมา 30000
โทร. 0-4424-4184 โทรสาร 0-4422-4185