[x]ปิดหน้าต่าง
## + + Olympic วิชาการ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี ++ : ##

News

ข่าวประชาสัมพันธ์
ขอแสดงความยินดี

พุธ ที่ 21 เดือน พฤษภาคม พ.ศ.2557


 
ศูนย์ สอวน. มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี

      ตามที่ศูนย์ สอวน. มทส. ได้นำนักเรียนที่ผ่านการคัดเลือกเข้าร่วมการแข่งขันเคมีโอลิมปิกระดับชาติ ครั้งที่ 10 ในระหว่างวันที่ 28 เมษายน - 2 พฤษภาคม 2557 ณ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ โดยมีอาจารย์ ดร.ธีรนันท์  ศิริตานนท์ และนายเกษทัย  ปัญญาคม อาจารย์ประจำสาขาวิชาเคมี สำนักวิชาวิทยาศาสตร์ เป็นผู้แทนศูนย์ในการนำนักเรียนเข้าร่วมการแข่งขัน นั้น ผลการแข่งขันนักเรียนตัวแทนศูนย์ สอวน. มทส. ได้รับรางวัล 1 เหรียญทองแดง คือ

                               นายนวพล  ฉัตรวิริยะเจริญ  โรงเรียนสุรวิทยาคาร 

    ศูนย์ สอวน. มทส. ขอแสดงความยินดีกับอาจารย์ และนักเรียนที่เข้าร่วมการแข่งขันดังกล่าว
                                                                             
     


เข้าชม : 2064


ข่าวประชาสัมพันธ์ 5 อันดับล่าสุด

      ตารางอบรม 23 / ก.พ. / 2561
      แจ้งการยืนยันสิทธิ์ 20 / ก.พ. / 2561
      แจ้งกำหนดการ 10 / ม.ค. / 2561
      POSN Science Camp 2018 27 / ธ.ค. / 2560
      ประกาศรายชื่อ 15 / ธ.ค. / 2560
โครงการโอลิมปิกวิชาการ สำนักวิชาวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี
111 ถ.มหาวิทยาลัย ต.สุรนารี อ.เมือง จ.นครราชสีมา 30000
โทร. 0-4424-4184 โทรสาร 0-4422-4185