[x]ปิดหน้าต่าง
## + + Olympic วิชาการ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี ++ : ##

News

ข่าวประชาสัมพันธ์
ประชาสัมพันธ์

จันทร์ ที่ 27 เดือน มกราคม พ.ศ.2557


ศูนย์ สอวน. มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี
ประชาสัมพันธ์ โครงการ POSN Science Camp 2014

          ด้วยมูลนิธิส่งเสริมโอลิมปิกวิชาการและพัฒนามาตรฐานวิทยาศาสตร์ศึกษา ในพระอุปถัมภ์สมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอเจ้าฟ้ากัลยาณิวัฒนา กรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์ (สอวน.) จะดำเนินโครงการ POSN Science Camp 2014 เพื่อคัดเลือกนักเรียน นักศึกษา เป็นผู้แทนประเทศไทยไปเข้าร่วมโครงการ Asian Science Camp 2014 ณ ประเทศสิงคโปร์ ในเดือนสิงหาคม 2557
          ในการนี้ ศูนย์ สวอน.มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี จึงขอประชาสัมพันธ์โครงการ Asian Science Camp 2014 ทั้งนี้ นักเรียนที่สนใจสามารถสำเนาใบสมัคร โดย Download ตามไฟล์แนบด้านล่าง หรือทางเว็บไซต์ http://www.posn.or.th แล้วส่งใบสมัครมาที่ 
 
มูลนิธิ สอวน. ชั้น 1 ตึกเคมี 2 
คณะวิทยาศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ถนนพญาไท  แขวงวังใหม่ เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330
(สมัคร ASC2014) หรือทางโทรสารหมายเลข 0-2252-8917
และทางอีเมล์ posn_thai@yahoo.co.th


 
เอกสารดาวน์โหลด
 
 
 


เข้าชม : 1323


ข่าวประชาสัมพันธ์ 5 อันดับล่าสุด

      ตารางอบรม 23 / ก.พ. / 2561
      แจ้งการยืนยันสิทธิ์ 20 / ก.พ. / 2561
      แจ้งกำหนดการ 10 / ม.ค. / 2561
      POSN Science Camp 2018 27 / ธ.ค. / 2560
      ประกาศรายชื่อ 15 / ธ.ค. / 2560
โครงการโอลิมปิกวิชาการ สำนักวิชาวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี
111 ถ.มหาวิทยาลัย ต.สุรนารี อ.เมือง จ.นครราชสีมา 30000
โทร. 0-4424-4184 โทรสาร 0-4422-4185