[x]ปิดหน้าต่าง
## + + Olympic วิชาการ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี ++ : ##

News

ข่าวประชาสัมพันธ์
ประชาสัมพันธ์การรับสมัครนักเรียน

อังคาร ที่ 3 เดือน ธันวาคม พ.ศ.2556


    ศูนย์ สวอน. มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี
ขอประชาสัมพันธ์การรับสมัครนักเรียนมูลนิธิส่งเสริมโอลิมปิกวิชาการ
เข้าศึกษาในคณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น โดยวิธีพิเศษ ประจำปีการศึกษา 2557 
********************************
     ด้วยคณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น มีความประสงค์จะรับนักเรียนมูลนิธิส่งเสริมโอลิมปิกวิชาการ เข้าศึกษาต่อในระดับปริญญาตรี ในหลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต ตามโครงการพัฒนาและส่งเสริมนักเรียนโอลิมปิกวิชาการ ประจำปีการศึกษา 2557
    ในการนี้ ศูนย์ สอวน. มทส. จึงขอประชาสัมพันธ์การรับสมัครเข้าศึกษาในโครงการพัฒนาและส่งเสริมนักเรียนโครงการโอลิมปิกวิชาการ คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ประจำปีการศึกษา 2557 โดยสามารถศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมหรือสมัครผ่านเว็บไซต์
www.en.kku.ac.th
เข้าชม : 1731


ข่าวประชาสัมพันธ์ 5 อันดับล่าสุด

      การรับสมัคร 30 / มิ.ย. / 2562
      ประกาศรายชื่อ 27 / มี.ค. / 2562
      ภาพบรรยากาศ 16 / มี.ค. / 2562
      ทุนการศึกษา 12 / มี.ค. / 2562
      แจ้งกำหนดการ 7 / ก.พ. / 2562

โครงการโอลิมปิกวิชาการ สำนักวิชาวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี
111 ถ.มหาวิทยาลัย ต.สุรนารี อ.เมือง จ.นครราชสีมา 30000
โทร. 0-4424-4184 โทรสาร 0-4422-4185