[x]ปิดหน้าต่าง
## + + Olympic วิชาการ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี ++ : ##

News

ข่าวประชาสัมพันธ์
ประชาสัมพันธ์การรับสมัครนักเรียน

อังคาร ที่ 3 เดือน ธันวาคม พ.ศ.2556


    ศูนย์ สวอน. มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี
ขอประชาสัมพันธ์การรับสมัครนักเรียนมูลนิธิส่งเสริมโอลิมปิกวิชาการ
เข้าศึกษาในคณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น โดยวิธีพิเศษ ประจำปีการศึกษา 2557 
********************************
     ด้วยคณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น มีความประสงค์จะรับนักเรียนมูลนิธิส่งเสริมโอลิมปิกวิชาการ เข้าศึกษาต่อในระดับปริญญาตรี ในหลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต ตามโครงการพัฒนาและส่งเสริมนักเรียนโอลิมปิกวิชาการ ประจำปีการศึกษา 2557
    ในการนี้ ศูนย์ สอวน. มทส. จึงขอประชาสัมพันธ์การรับสมัครเข้าศึกษาในโครงการพัฒนาและส่งเสริมนักเรียนโครงการโอลิมปิกวิชาการ คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ประจำปีการศึกษา 2557 โดยสามารถศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมหรือสมัครผ่านเว็บไซต์
www.en.kku.ac.th
เข้าชม : 1682


ข่าวประชาสัมพันธ์ 5 อันดับล่าสุด

      ประกาศรายชื่อ 13 / ธ.ค. / 2561
      แจ้งกำหนดการ 9 / พ.ย. / 2561
      ตรวจสอบคะแนน 1 / ต.ค. / 2561
      ประชุมสรุปผล 28 / ก.ย. / 2561
      ประกาศผลสอบและรายงานตัวเข้าค่าย 1 (เพิ่มเติม) 21 / ก.ย. / 2561

โครงการโอลิมปิกวิชาการ สำนักวิชาวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี
111 ถ.มหาวิทยาลัย ต.สุรนารี อ.เมือง จ.นครราชสีมา 30000
โทร. 0-4424-4184 โทรสาร 0-4422-4185