[x]ปิดหน้าต่าง
## + + Olympic วิชาการ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี ++ : ##

News

ข่าวประชาสัมพันธ์
ประชาสัมพันธ์การรับสมัครนักเรียน

อังคาร ที่ 3 เดือน ธันวาคม พ.ศ.2556


    ศูนย์ สวอน. มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี
ขอประชาสัมพันธ์การรับสมัครนักเรียนมูลนิธิส่งเสริมโอลิมปิกวิชาการ
เข้าศึกษาในคณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น โดยวิธีพิเศษ ประจำปีการศึกษา 2557 
********************************
     ด้วยคณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น มีความประสงค์จะรับนักเรียนมูลนิธิส่งเสริมโอลิมปิกวิชาการ เข้าศึกษาต่อในระดับปริญญาตรี ในหลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต ตามโครงการพัฒนาและส่งเสริมนักเรียนโอลิมปิกวิชาการ ประจำปีการศึกษา 2557
    ในการนี้ ศูนย์ สอวน. มทส. จึงขอประชาสัมพันธ์การรับสมัครเข้าศึกษาในโครงการพัฒนาและส่งเสริมนักเรียนโครงการโอลิมปิกวิชาการ คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ประจำปีการศึกษา 2557 โดยสามารถศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมหรือสมัครผ่านเว็บไซต์
www.en.kku.ac.th
เข้าชม : 1522


ข่าวประชาสัมพันธ์ 5 อันดับล่าสุด

      ตารางอบรม 9 / ต.ค. / 2560
      รายงานตัวเพิ่มเติม 26 / ก.ย. / 2560
      ขอให้นักเรียนที่ผ่านการคัดเลือกเข้ารายงานตัว 20 / ก.ย. / 2560
      แจ้งกำหนดการรายงานตัว 14 / ก.ย. / 2560
      ประกาศรายชื่อ 12 / ก.ย. / 2560
โครงการโอลิมปิกวิชาการ สำนักวิชาวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี
111 ถ.มหาวิทยาลัย ต.สุรนารี อ.เมือง จ.นครราชสีมา 30000
โทร. 0-4424-4184 โทรสาร 0-4422-4185