[x]ปิดหน้าต่าง
## + + Olympic วิชาการ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี ++ : ##

News

ข่าวประชาสัมพันธ์
ขอแจ้งกำหนดการ

อังคาร ที่ 8 เดือน ตุลาคม พ.ศ.2556


ศูนย์ สวอน. มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี
-------------------------------------------

    ขอแจ้งกำหนดการรายงานตัวเข้าอบรมโครงการโอลิมปิกวิชาการ ระหว่างวันที่ 14 – 25 ตุลาคม 2556 ณ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี ดังนี้

1.  รับรายงานตัวในวันอาทิตย์ที่ 13 ตุลาคม 2556  เวลา 13.30 – 16.30 น. ณ สุรสัมมนาคาร
2.  นำใบยินยอมจากผู้ปกครอง และใบปพ.1 หรือ ใบปพ.7 มายื่นในวันรายงานตัว
3.  วันที่ 14 และ 25 ตุลาคม 2556  ให้แต่งกายชุดนักเรียนในพิธีเปิดและพิธีปิด สำหรับวันที่มีการเรียนการสอนตามตารางให้แต่งกายสุภาพ เข้าชม : 1858


ข่าวประชาสัมพันธ์ 5 อันดับล่าสุด

      การรับสมัคร 30 / มิ.ย. / 2562
      ประกาศรายชื่อ 27 / มี.ค. / 2562
      ภาพบรรยากาศ 16 / มี.ค. / 2562
      ทุนการศึกษา 12 / มี.ค. / 2562
      แจ้งกำหนดการ 7 / ก.พ. / 2562

โครงการโอลิมปิกวิชาการ สำนักวิชาวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี
111 ถ.มหาวิทยาลัย ต.สุรนารี อ.เมือง จ.นครราชสีมา 30000
โทร. 0-4424-4184 โทรสาร 0-4422-4185