[x]ปิดหน้าต่าง
## + + Olympic วิชาการ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี ++ : ##

News

ข่าวประชาสัมพันธ์
รายงานตัว

พฤหัสบดี ที่ 26 เดือน กันยายน พ.ศ.2556


ศูนย์ สอวน. มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี
        ขอแจ้งให้นักเรียนที่สอบผ่านการคัดเลือกเพื่อเข้าอบรมโอลิมปิกวิชาการ ค่าย 1 ประจำปีการศึกษา 2556 ลำดับสำรอง สาขาวิชาเคมี และสาขาวิชาชีววิทยาขยายผล รายงานตัวทางโทรศัพท์  0-4422-4817, 0-4422-4824 ภายในวันที่ 4 ตุลาคม 2556  พร้อมส่งเอกสารหลักฐานใบยืนยันการเข้าค่าย มายังหน่วยบริการค่ายเยาวชน  สำนักงานอุทยานการเรียนรู้สิรินธร เทคโนธานี หากพ้นจากนี้ศูนย์ฯ จะถือว่านักเรียนสละสิทธิ์เข้ารับการอบรม

ดาวน์โหลด
หนังสือยินยอมจากผู้ปกครอง
เอกสารประกอบการรายงานตัว


เข้าชม : 1867


ข่าวประชาสัมพันธ์ 5 อันดับล่าสุด

      การรับสมัคร 30 / มิ.ย. / 2562
      ประกาศรายชื่อ 27 / มี.ค. / 2562
      ภาพบรรยากาศ 16 / มี.ค. / 2562
      ทุนการศึกษา 12 / มี.ค. / 2562
      แจ้งกำหนดการ 7 / ก.พ. / 2562

โครงการโอลิมปิกวิชาการ สำนักวิชาวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี
111 ถ.มหาวิทยาลัย ต.สุรนารี อ.เมือง จ.นครราชสีมา 30000
โทร. 0-4424-4184 โทรสาร 0-4422-4185