[x]ปิดหน้าต่าง
## + + Olympic วิชาการ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี ++ : ##

News

ข่าวประชาสัมพันธ์
รายงานตัว

พฤหัสบดี ที่ 26 เดือน กันยายน พ.ศ.2556


ศูนย์ สอวน. มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี
        ขอแจ้งให้นักเรียนที่สอบผ่านการคัดเลือกเพื่อเข้าอบรมโอลิมปิกวิชาการ ค่าย 1 ประจำปีการศึกษา 2556 ลำดับสำรอง สาขาวิชาเคมี และสาขาวิชาชีววิทยาขยายผล รายงานตัวทางโทรศัพท์  0-4422-4817, 0-4422-4824 ภายในวันที่ 4 ตุลาคม 2556  พร้อมส่งเอกสารหลักฐานใบยืนยันการเข้าค่าย มายังหน่วยบริการค่ายเยาวชน  สำนักงานอุทยานการเรียนรู้สิรินธร เทคโนธานี หากพ้นจากนี้ศูนย์ฯ จะถือว่านักเรียนสละสิทธิ์เข้ารับการอบรม

ดาวน์โหลด
หนังสือยินยอมจากผู้ปกครอง
เอกสารประกอบการรายงานตัว


เข้าชม : 1681


ข่าวประชาสัมพันธ์ 5 อันดับล่าสุด

      ตารางอบรม 23 / ก.พ. / 2561
      แจ้งการยืนยันสิทธิ์ 20 / ก.พ. / 2561
      แจ้งกำหนดการ 10 / ม.ค. / 2561
      POSN Science Camp 2018 27 / ธ.ค. / 2560
      ประกาศรายชื่อ 15 / ธ.ค. / 2560
โครงการโอลิมปิกวิชาการ สำนักวิชาวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี
111 ถ.มหาวิทยาลัย ต.สุรนารี อ.เมือง จ.นครราชสีมา 30000
โทร. 0-4424-4184 โทรสาร 0-4422-4185