[x]ปิดหน้าต่าง
## + + Olympic วิชาการ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี ++ : ##

News

ข่าวประชาสัมพันธ์
ประกาศรายชื่อ

อังคาร ที่ 10 เดือน กันยายน พ.ศ.2556


ศูนย์ สอวน. มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี 
ขอประกาศรายชื่อนักเรียนผู้สอบผ่านการคัดเลือกเข้าอบรมโอลิมปิกวิชาการ
ค่าย 1 ประจำปีการศึกษา 2556
 ระหว่างวันที่ 13 - 25 ตุลาคม 2556 ณ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี

**************************************
 
ศูนย์ สอวน. มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี
ขอประกาศรายชื่อนักเรียนศูนย์โรงเรียนขยายผล สอวน. วิชาชีววิทยา และวิชาฟิสิกส์
เพื่อเข้าอบรมโอลิมปิกวิชาการ ค่าย 1 ประจำปีการศึกษา 2556

ประกาศศูนย์ สอวน. มทส.

วิชาชีววิทยา
วิชาฟิสิกส์

หมายเหตุ
1.  นักเรียนที่ผ่านการคัดเลือกจะต้องยืนยันการเข้าค่ายทางโทรศัพท์  0-4422-4817, 0-4422-4824 พร้อมส่งเอกสารหลักฐานใบยืนยันการเข้าค่ายมาภายในวันที่ 19 กันยายน 2556 (เวลา 08.30  16.30 น.) มายังหน่วยบริการค่ายเยาวชน  สำนักงานอุทยานการเรียนรู้สิรินธร เทคโนธานี หากพ้นจากนี้ศูนย์ฯ จะถือว่านักเรียนสละสิทธิ์เข้ารับการอบรม 
2.  จัดอบรมระหว่างวันที่ 14 - 25 ตุลาคม พ.ศ. 2556  รายงานตัวเข้าค่ายวันที่  13  ตุลาคม พ.ศ. 2556  เวลา 13.30  16.00 น. ณ สถานที่จัดอบรม  พร้อมส่งใบยินยอมจากผู้ปกครอง และใบ ปพ. 1 ของโรงเรียน

ดาวน์โหลดเอกสาร
หนังสือยินยอมจากผู้ปกครอง
เอกสารประกอบการรายงานตัวเข้าชม : 26191


ข่าวประชาสัมพันธ์ 5 อันดับล่าสุด

      การรับสมัคร 30 / มิ.ย. / 2562
      ประกาศรายชื่อ 27 / มี.ค. / 2562
      ภาพบรรยากาศ 16 / มี.ค. / 2562
      ทุนการศึกษา 12 / มี.ค. / 2562
      แจ้งกำหนดการ 7 / ก.พ. / 2562

โครงการโอลิมปิกวิชาการ สำนักวิชาวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี
111 ถ.มหาวิทยาลัย ต.สุรนารี อ.เมือง จ.นครราชสีมา 30000
โทร. 0-4424-4184 โทรสาร 0-4422-4185