[x]ปิดหน้าต่าง
## + + Olympic วิชาการ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี ++ : ##

News

ข่าวประชาสัมพันธ์
ผลการแข่งขันโอลิมปิกวิชาการระดับชาติ

ศุกร์ ที่ 28 เดือน มิถุนายน พ.ศ.2556


           ผลการแข่งขันโอลิมปิกวิชาการระดับชาติ ประจำปีการศึกษา 2555

*********************************

   ศูนย์ สวอน. มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี ขอแสดงความยินดีกับนักเรียนตัวแทนศูนย์ฯ ที่เข้าร่วมในการแข่งขันโอลิมปิกวิชาการระดับชาติ ประจำปีการศึกษา 2555 สาขาวิชาฟิสิกส์  สาขาวิชาชีววิทยา  สาขาวิชาเคมี และสาขาวิชาคอมพิวเตอร์ ที่ได้รับรางวัลจากการเข้าร่วมการแข่งขัน ดังนี้

 

 สาขาวิชาฟิสิกส์

นายสรัช  ลิ่วศิริรัตน์

โรงเรียนราชสีมาวิทยาลัย

เหรียญทอง

และรางวัลคะแนนสูงสุดของศูนย์ สอวน. ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

ด.ช.ปิยวัฒน์  คันธโกวิท

โรงเรียนราชสีมาวิทยาลัย

เหรียญเงิน

นายสิทธานต์  ธงศรีเจริญ

โรงเรียนราชสีมาวิทยาลัย

เหรียญเงิน

น.ส.นพวรรณ เนื้อนวลสุวรรณ

โรงเรียนราชสีมาวิทยาลัย

เหรียญทองแดง

น.ส.สาทนีย์  สืบค้า

โรงเรียนราชสีมาวิทยาลัย

เหรียญทองแดง

นายศรัณย์  ไหวประเสริฐ

โรงเรียนราชสีมาวิทยาลัย

เกียรติคุณประกาศ

สาขาวิชาชีววิทยา

น.ส.ธัญวรัตม์  ใจโพธิ์

โรงเรียนราชสีมาวิทยาลัย

เหรียญเงิน    

นายศุภกร  จำปามูล

โรงเรียนราชสีมาวิทยาลัย

เหรียญทองแดง

นายอัทธ์  ปางเศรณี

โรงเรียนราชสีมาวิทยาลัย

เหรียญทองแดง

นายณัฐ  ตั้งพร้อมพันธ์

โรงเรียนชัยภูมิภักดีชุมพล

เหรียญทองแดง

สาขาวิชาเคมี

นายโชติวัตน์  อินทรประพงศ์

โรงเรียนราชสีมาวิทยาลัย

เหรียญทองแดง

นายปริญญา  อังสนันท์

โรงเรียนราชสีมาวิทยาลัย

เหรียญทองแดง

นายวริทธิ์ธร  โกศัลวิตร

โรงเรียนราชสีมาวิทยาลัย

เหรียญทองแดง

  เข้าชม : 3262


ข่าวประชาสัมพันธ์ 5 อันดับล่าสุด

      ประกาศรายชื่อ 13 / ธ.ค. / 2561
      แจ้งกำหนดการ 9 / พ.ย. / 2561
      ตรวจสอบคะแนน 1 / ต.ค. / 2561
      ประชุมสรุปผล 28 / ก.ย. / 2561
      ประกาศผลสอบและรายงานตัวเข้าค่าย 1 (เพิ่มเติม) 21 / ก.ย. / 2561

โครงการโอลิมปิกวิชาการ สำนักวิชาวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี
111 ถ.มหาวิทยาลัย ต.สุรนารี อ.เมือง จ.นครราชสีมา 30000
โทร. 0-4424-4184 โทรสาร 0-4422-4185