[x]ปิดหน้าต่าง
## + + Olympic วิชาการ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี ++ : ##

News

ข่าวประชาสัมพันธ์
ทุนการศึกษา

พฤหัสบดี ที่ 11 เดือน เมษายน พ.ศ.2556


       เนื่องจากกองทุน "ทุนการศึกษามูลนิธิ สอวน." มีวัตถุประสงค์จะให้ทุนการศึกษาแก่นักเรียนศูนย์ สอวน.ภูมิภาค ที่มีผลการสอบผ่านค่าย 2 ในระดับดีมาก มีความประพฤติดี แต่มีฐานะขาดแคลน เพื่อให้เล่าเรียนจนสำเร็จมัธยมศึกษาตอนปลาย 
   ในการนี้ ศูนย์ สอวน.มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี ขอประชาสัมพันธ์ให้นักเรียนที่มีความประสงค์จะสมัครขอรับทุนการศึกษามูลนิธิ สอวน. ส่งใบสมัครมายัง
 

 สำนักวิชาวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี
111 ถนนมหาวิทยาลัย  ตำบลสุรนารี  
อำเภอเมือง  นครราชสีมา  30000
(สมัครทุนการศึกษา สอวน.)

ภายในวันที่ 26 เมษายน 2556 ทั้งนี้ ศูนย์ สอวน. มทส.จะดำเนินการคัดเลือกนักเรียนที่มีคุณสมบัติเหมาะสม และมีความประสงค์จะขอรับทุนการศึกษาดังกล่าวต่อไป รายละเอียดหลักเกณฑ์  ใบสมัครขอรับทุนตามเอกสารแนบมาพร้อมนี้

  
หลักเกณฑ์ทุนการศึกษามูลนิธิ สอวน.
 
ใบสมัครทุนการศึกษามูลนิธิ สอวน.เข้าชม : 1940


ข่าวประชาสัมพันธ์ 5 อันดับล่าสุด

      แจ้งกำหนดการ 9 / พ.ย. / 2561
      ตรวจสอบคะแนน 1 / ต.ค. / 2561
      ประชุมสรุปผล 28 / ก.ย. / 2561
      ประกาศผลสอบและรายงานตัวเข้าค่าย 1 (เพิ่มเติม) 21 / ก.ย. / 2561
      ตารางอบรม 20 / ก.ย. / 2561

โครงการโอลิมปิกวิชาการ สำนักวิชาวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี
111 ถ.มหาวิทยาลัย ต.สุรนารี อ.เมือง จ.นครราชสีมา 30000
โทร. 0-4424-4184 โทรสาร 0-4422-4185