[x]ปิดหน้าต่าง
## + + Olympic วิชาการ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี ++ : ##

News

ข่าวประชาสัมพันธ์
POSN Science Camp 2013

อังคาร ที่ 22 เดือน มกราคม พ.ศ.2556


  ประชาสัมพันธ์โครงการ POSN Science Camp 2013  

     เนื่องด้วยมูลนิธิส่งเสริมโอลิมปิกวิชาการและพัฒนามาตรฐานวิทยาศาสตร์ศึกษา ในพระอุปถัมภ์สมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอเจ้าฟ้ากัลยาณิวัฒนา กรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์ (สอวน.) จะดำเนินการโครงการ POSN Science Camp 2013 เพื่อคัดเลือกนักเรียน นักศึกษา เป็นผู้แทนประเทศไทยไปเข้าร่วมโครงการ Asian Science Camp 2013 ณ ประเทศญี่ปุ่น ในเดือนสิงหาคม 2556

     ในการนี้ ศูนย์ สอวน. มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี จึงขอประชาสัมพันธ์ให้นักเรียน นักศึกษาที่สนใจได้ทราบถึงการรับสมัครสอบคัดเลือกผู้แทนประเทศไทยไปเข้าร่วม โครงการ Asian Science Camp 2013 ในครั้งนี้ นักเรียนที่สนใจสามารถสำเนาใบสมัคร หรือ Download จากเอกสารที่แนบมาพร้อมนี้ แล้วส่งใบสมัครที่ 

  มูลนิธิ สอวน.ชั้น 1 ตึกเคมี 2
คณะวิทยาศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ถนนพญาไท แขวงวังใหม่ เขตปทุมวัน
กรุงเทพฯ 10330
(สมัคร ASC2013)เข้าชม : 2240


ข่าวประชาสัมพันธ์ 5 อันดับล่าสุด

      แจ้งข้อปฏิบัติการเข้าสอบ 22 / ส.ค. / 2562
      แจ้งเปลี่ยนแปลงกำหนดการสอบ 19 / ส.ค. / 2562
      ประกาศรายชื่อ 19 / ส.ค. / 2562
      การรับสมัคร 30 / มิ.ย. / 2562
      ประกาศรายชื่อ 27 / มี.ค. / 2562

โครงการโอลิมปิกวิชาการ สำนักวิชาวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี
111 ถ.มหาวิทยาลัย ต.สุรนารี อ.เมือง จ.นครราชสีมา 30000
โทร. 0-4424-4184 โทรสาร 0-4422-4185