[x]ปิดหน้าต่าง
## + + Olympic วิชาการ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี ++ : ##

News

ข่าวประชาสัมพันธ์
ผลการแข่งขัน

ศุกร์ ที่ 1 เดือน มิถุนายน พ.ศ.2555


 ผลการแข่งขันคอมพิวเตอร์โอลิมปิกวิชาการระดับชาติ

        ตามที่ อาจารย์ ดร.ธรา และ อาจารย์ ดร.จิติมนต์  อั่งสกุล อาจารย์ประจำสาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ สำนักวิชาเทคโนโลยีสังคม ได้นำนักเรียนเข้าร่วมการแข่งขันคอมพิวเตอร์โอลิมปิกวิชาการระดับชาติ  ผลการแข่งขัน ดังนี้
 2 เหรียญทอง   1 เหรียญเงิน

1. นายโกเศส   ลิ้มพงษา                   โรงเรียนราชสีมาวิทยาลัย     ได้รับเหรียญทอง
2. เด็กชายปิยวัฒน์  อานันทคุณ      โรงเรียนราชสีมาวิทยาลัย     ได้รับเหรียญทอง
3. นายณัฐชนน  เหลืองสมบูรณ์       โรงเรียนมารีย์วิทยา               ได้รับเหรียญเงิน

ศูนย์ สอวน. มทส. โดยสำนักวิชาวิทยาศาสตร์ ขอแสดงความยินดีด้วยเป็นอย่างยิ่ง 


 
 
 
 


เข้าชม : 3438


ข่าวประชาสัมพันธ์ 5 อันดับล่าสุด

      กำหนดการประกาศรายชื่อ 11 / ธ.ค. / 2562
      กำหนดการ 27 / พ.ย. / 2562
      แจ้งกำหนดการ 1 / ต.ค. / 2562
      ตารางอบรม 26 / ก.ย. / 2562
      รายงานตัว (เพิ่มเติม) 25 / ก.ย. / 2562

โครงการโอลิมปิกวิชาการ สำนักวิชาวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี
111 ถ.มหาวิทยาลัย ต.สุรนารี อ.เมือง จ.นครราชสีมา 30000
โทร. 0-4424-4184 โทรสาร 0-4422-4185