[x]ปิดหน้าต่าง
## + + Olympic วิชาการ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี ++ : ##

News

ข่าวประชาสัมพันธ์
ผลการแข่งขัน

ศุกร์ ที่ 1 เดือน มิถุนายน พ.ศ.2555


 ผลการแข่งขันคอมพิวเตอร์โอลิมปิกวิชาการระดับชาติ

        ตามที่ อาจารย์ ดร.ธรา และ อาจารย์ ดร.จิติมนต์  อั่งสกุล อาจารย์ประจำสาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ สำนักวิชาเทคโนโลยีสังคม ได้นำนักเรียนเข้าร่วมการแข่งขันคอมพิวเตอร์โอลิมปิกวิชาการระดับชาติ  ผลการแข่งขัน ดังนี้
 2 เหรียญทอง   1 เหรียญเงิน

1. นายโกเศส   ลิ้มพงษา                   โรงเรียนราชสีมาวิทยาลัย     ได้รับเหรียญทอง
2. เด็กชายปิยวัฒน์  อานันทคุณ      โรงเรียนราชสีมาวิทยาลัย     ได้รับเหรียญทอง
3. นายณัฐชนน  เหลืองสมบูรณ์       โรงเรียนมารีย์วิทยา               ได้รับเหรียญเงิน

ศูนย์ สอวน. มทส. โดยสำนักวิชาวิทยาศาสตร์ ขอแสดงความยินดีด้วยเป็นอย่างยิ่ง 


 
 
 
 


เข้าชม : 2911


ข่าวประชาสัมพันธ์ 5 อันดับล่าสุด

      ตารางอบรม 9 / ต.ค. / 2560
      รายงานตัวเพิ่มเติม 26 / ก.ย. / 2560
      ขอให้นักเรียนที่ผ่านการคัดเลือกเข้ารายงานตัว 20 / ก.ย. / 2560
      แจ้งกำหนดการรายงานตัว 14 / ก.ย. / 2560
      ประกาศรายชื่อ 12 / ก.ย. / 2560
โครงการโอลิมปิกวิชาการ สำนักวิชาวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี
111 ถ.มหาวิทยาลัย ต.สุรนารี อ.เมือง จ.นครราชสีมา 30000
โทร. 0-4424-4184 โทรสาร 0-4422-4185