[x]ปิดหน้าต่าง
## + + Olympic วิชาการ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี ++ : ##

News

ข่าวประชาสัมพันธ์
ผลการแข่งขัน

อังคาร ที่ 15 เดือน พฤษภาคม พ.ศ.2555


ผลการแข่งขันฟิสิกส์โอลิมปิกวิชาการระดับชาติ ครั้งที่ 11

        ตามที่ อาจารย์ ดร.วรวัฒน์  มีวาสนา และ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สิริโชค  จึงถาวรรณ อาจารย์ประจำสาขาวิชาฟิสิกส์ ได้นำนักเรียนเข้าร่วมการแข่งขันฟิสิกส์โอลิมปิกวิชาการระดับชาติ ครั้งที่ 11 ผลการแข่งขัน ดังนี้
 1 เหรียญเงิน  3 เหรียญทองแดง และ 1 รางวัลชมเชย 

1. นายพีระ  สีมาขจร                 โรงเรียนราชสีมาวิทยาลัย  ได้รับเหรียญเงิน
2. นายสิทธานต์  ธงศรีเจริญ     โรงเรียนราชสีมาวิทยาลัย  ได้รับเหรียญทองแดง
3. นางสาวสาทนีย์  สืบค้า          โรงเรียนราชสีมาวิทยาลัย  ได้รับเหรียญทองแดง
4. นายณัฐภัทร  ขุมทอง             โรงเรียนราชสีมาวิทยาลัย  ได้รับเหรียญทองแดง
5. นายเดชารวี  นันทะดี              โรงเรียนราชสีมาวิทยาลัย  ได้รับรางวัลชมเชย

ศูนย์ สอวน. มทส. โดยสำนักวิชาวิทยาศาสตร์ ขอแสดงความยินดีด้วยเป็นอย่างยิ่ง 
 


เข้าชม : 2846


ข่าวประชาสัมพันธ์ 5 อันดับล่าสุด

      ตารางอบรม 23 / ก.พ. / 2561
      แจ้งการยืนยันสิทธิ์ 20 / ก.พ. / 2561
      แจ้งกำหนดการ 10 / ม.ค. / 2561
      POSN Science Camp 2018 27 / ธ.ค. / 2560
      ประกาศรายชื่อ 15 / ธ.ค. / 2560
โครงการโอลิมปิกวิชาการ สำนักวิชาวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี
111 ถ.มหาวิทยาลัย ต.สุรนารี อ.เมือง จ.นครราชสีมา 30000
โทร. 0-4424-4184 โทรสาร 0-4422-4185