[x]ปิดหน้าต่าง
## + + Olympic วิชาการ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี ++ : ##

News

ข่าวประชาสัมพันธ์
ผลการแข่งขัน

อังคาร ที่ 17 เดือน เมษายน พ.ศ.2555


ผลการแข่งขันชีววิทยาโอลิมปิกวิชาการระดับชาติ ครั้งที่ 9

     ตามที่อาจารย์ผู้แทนศูนย์ 3 ท่าน ได้แก่ ผศ.ดร.หนูเดือน  เมืองแสน  ผศ.ดร.ดวงกมล  แม้นศิริ และ ผศ.ดร.รุ่งฤดี   ศรีสวัสดิ์  อาจารย์ประจำสาขาวิชาชีววิทยา สำนักวิชาวิทยาศาสตร์ ได้นำนักเรียนตัวแทนศูนย์จำนวน 6 คน เพื่อไปแข่งขันชีววิทยาโอลิมปิกวิชาการระดับชาติ ครั้งที่ 9 เมื่อวันที่ 5 - 9 เมษายน 2555 ณ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี จ.อุบลราชธานี นั้น ผลการแข่งขัน ดังนี้
เหรียญทองแดง 2 เหรียญ
ได้แก่
 
1. นายโชติวัฒน์  อินทรประพงศ์    โรงเรียนราชสีมาวิทยาลัย
2. นายศิวานนท์  ปพัฒน์เมธิน         โรงเรียนราชสีมาวิทยาลัย

ซึ่งนักเรียนตัวแทนศูนย์ที่ได้รับเหรียญดังกล่าวจะได้เข้าร่วมอบรมเข้มค่าย 1 สสวท. ในระหว่างวันที่ 17 เมษายน - 4 พฤษภาคม 2555 ที่ สสวท. กรุงเทพ

   ศูนย์ สอวน. มทส. โดยสำนักวิชาวิทยาศาสตร์ ขอแสดงความยินดีกับนักเรียนที่ได้รับรางวัลเป็นอย่างยิ่ง


เข้าชม : 3652


ข่าวประชาสัมพันธ์ 5 อันดับล่าสุด

      กำหนดการประกาศรายชื่อ 11 / ธ.ค. / 2562
      กำหนดการ 27 / พ.ย. / 2562
      แจ้งกำหนดการ 1 / ต.ค. / 2562
      ตารางอบรม 26 / ก.ย. / 2562
      รายงานตัว (เพิ่มเติม) 25 / ก.ย. / 2562

โครงการโอลิมปิกวิชาการ สำนักวิชาวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี
111 ถ.มหาวิทยาลัย ต.สุรนารี อ.เมือง จ.นครราชสีมา 30000
โทร. 0-4424-4184 โทรสาร 0-4422-4185