[x]ปิดหน้าต่าง
## + + Olympic วิชาการ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี ++ : ##

News

ข่าวประชาสัมพันธ์
กำหนดการเข้าค่ายโอลิมปิกวิชาการค่าย 2

ศุกร์ ที่ 10 เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ.2555


 นักเรียนที่มีรายชื่อตามประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเข้าค่ายโอลิมปิกวิชาการค่าย 2 โปรดทราบและเตรียมตัวเข้าค่ายดังนี้

1. ยื่นยันการเข้าค่ายภายในวันที่ 22 กุมภาพันธ์ 2555 (ในวัน -เวลาราชการ)  หากพ้นจากนี้จะถือว่านักเรียนสละสิทธิ์
2.กำหนดการเข้าค่าย2 ระหว่างวันที่ 12-23 มีนาคม 2555 ณ อาคารสุรพัฒน์ 1 เทคโนธานี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี
3. รายงานตัวเข้าหอพักวันที่ 11 มีนาคม 2555 เวลา 13.30 - 16.30 น.  ณ อาคารสุรพัฒน์ 1 เทคโนธานี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี 
   ทั้งนี้ เอกสารการรายงานตัวเข้าค่าย ศูนย์ สอวน.มทส.ได้จัดส่งทางไปรษณีย์ให้นักเรียนแล้วในวันที่ 10 กุมภาพันธ์ 2555

 ดาวน์โหลดเอกสารการรายงานตัวเข้าค่าย คลิ๊กที่นี่ 

หากมีข้อสงสัยกรุณาติดต่อ นางสาวระพีพร ศรีภักดี โทรศัพท์ 0-4422-4819 โทรสาร 0-4422-4814
เข้าชม : 2800


ข่าวประชาสัมพันธ์ 5 อันดับล่าสุด

      กำหนดการประกาศรายชื่อ 11 / ธ.ค. / 2562
      กำหนดการ 27 / พ.ย. / 2562
      แจ้งกำหนดการ 1 / ต.ค. / 2562
      ตารางอบรม 26 / ก.ย. / 2562
      รายงานตัว (เพิ่มเติม) 25 / ก.ย. / 2562

โครงการโอลิมปิกวิชาการ สำนักวิชาวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี
111 ถ.มหาวิทยาลัย ต.สุรนารี อ.เมือง จ.นครราชสีมา 30000
โทร. 0-4424-4184 โทรสาร 0-4422-4185