[x]ปิดหน้าต่าง
## + + Olympic วิชาการ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี ++ : ##

News

ข่าวประชาสัมพันธ์
ประกาศรายชื่อ

ศุกร์ ที่ 20 เดือน ธันวาคม พ.ศ.2562ศูนย์ สอวน. มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี
***************************
        
        ตามที่ศูนย์ สอวน. มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี ได้จัดการอบรมโครงการโอลิมปิกวิชาการ ค่าย 1 ประจำปีการศึกษา 2562 ไปแล้วนั้น
       บัดนี้ ศูนย์ สอวน. มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี ได้พิจารณาผลการคัดเลือกนักเรียนผู้ผ่านการคัดเลือกเรียบร้อยแล้ว จึงขอประกาศรายชื่อนักเรียนผู้ผ่านการคัดเลือกเพื่อเข้ารับการอบรมโครงการโอลิมปิกวิชาการ ค่าย 2 ประจำปีการศึกษา 2562 วิชาเคมี ชีววิทยา ฟิสิกส์ และคอมพิวเตอร์ ดังมีรายชื่อตามเอกสารแนนท้ายประกาศนี้ ทั้งนี้ กำหนดการอบรมระหว่างวันที่ 9 – 20 มีนาคม 2563 ณ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี ตารางการอบรมจะแจ้งให้ทราบในภายหลัง


ประกาศศูนย์ สอวน. มทส.
วิชาเคมี
วิชาชีววิทยา
วิชาฟิสิกส์
วิชาคอมพิวเตอร์ 
เข้าชม : 4410


ข่าวประชาสัมพันธ์ 5 อันดับล่าสุด

      ประกาศรายชื่อผู้ยืนยันสิทธิ์ 19 / ก.พ. / 2563
      รายงานตัวเข้าค่าย 24 / ม.ค. / 2563
      ระเบียบการอยู่หอพัก 24 / ม.ค. / 2563
      ตารางอบรม และตารางกิจกรรมค่าย2 24 / ม.ค. / 2563
      POSN Science Camp 2020 13 / ม.ค. / 2563

โครงการโอลิมปิกวิชาการ สำนักวิชาวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี
111 ถ.มหาวิทยาลัย ต.สุรนารี อ.เมือง จ.นครราชสีมา 30000
โทร. 0-4424-4184 โทรสาร 0-4422-4185