[x]ปิดหน้าต่าง
## + + Olympic วิชาการ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี ++ : ##

News

ข่าวประชาสัมพันธ์
ตารางอบรม

พฤหัสบดี ที่ 26 เดือน กันยายน พ.ศ.2562


 
ศูนย์ สอวน. มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี
******************************
     ขอแจ้งตารางการอบรมโครงการโอลิมปิกวิชาการ ค่าย 1 ประจำปีการศึกษา 2562 ดังนี้

วิชาเคมี
  โรงเรียนชัยภูมิภักดีชุมพล  จังหวัดชัยภูมิ 
  โรงเรียนลำปลายมาศ  จังหวัดบุรีรัมย์ 

วิชาชีววิทยา
  โรงเรียนสุรนารีวิทยา  จังหวัดนครราชสีมา 
  โรงเรียนสุรวิทยาคาร  จังหวัดสุรินทร์ 

วิชาฟิสิกส์
  โรงเรียนบุรีรัมย์พิทยาคม จังหวัดบุรีรัมย์ 
  โรงเรียนสิรินธร  จังหวัดสุรินทร์ 

วิชาคอมพิวเตอร์
  โรงเรียนบุญวัฒนา  จังหวัดนครราชสีมา 
  โรงเรียนนางรอง  จังหวัดบุรีรัมย์ เข้าชม : 2802


ข่าวประชาสัมพันธ์ 5 อันดับล่าสุด

      แจ้งกำหนดการ 1 / ต.ค. / 2562
      ตารางอบรม 26 / ก.ย. / 2562
      รายงานตัว (เพิ่มเติม) 25 / ก.ย. / 2562
      ประกาศรายชือ (เพิ่มเติม) 24 / ก.ย. / 2562
      ขยายเวลา 20 / ก.ย. / 2562

โครงการโอลิมปิกวิชาการ สำนักวิชาวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี
111 ถ.มหาวิทยาลัย ต.สุรนารี อ.เมือง จ.นครราชสีมา 30000
โทร. 0-4424-4184 โทรสาร 0-4422-4185