[x]ปิดหน้าต่าง
## + + Olympic วิชาการ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี ++ : ##

News

ข่าวประชาสัมพันธ์
รายงานตัว (เพิ่มเติม)

พุธ ที่ 25 เดือน กันยายน พ.ศ.2562


 
ศูนย์ สอวน. มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี
*****************************
          ขอแจ้งการยืนยันสิทธิ์ และรายงานตัวเข้ารับการอบรมโครงการโอลิมปิกวิชาการ ค่าย 1 ประจำปีการศึกษา 2562 (เพิ่มเติม) และขอให้ดำเนินการตามขั้นตอน ดังนี้

1. ขอให้ดำเนินการยืนยันสิทธิ์ในระบบให้แล้วเสร็จ 
ภายในวันที่ 27กันยายน 2562 ก่อนเวลา 16.00 น. 

ระบบรายงานตัว คลิ๊กที่นี่

2. ให้ 
Upload ไฟล์เอกสารลงในระบบรายงานตัว และขอให้จัดส่งเอกสารหลักฐานฉบับจริง ดังต่อไปนี้

    2.1  แบบฟอร์มประกอบการรายงานตัว                      จำนวน 1 ฉบับ 
2.2  ใบสมัครสอบ (ดาวน์โหลดจากเว็บที่สมัครไว้)      จำนวน 1 ฉบับ
2.3  ใบรับรองผลการศึกษา (ใบ ปพ. 7 ของโรงเรียน)  จำนวน 1 ฉบับ
2.4  สำเนาบัตรประชาชน                                       จำนวน 1 ฉบับ

 

ทางไปรษณีย์หรือส่งด้วยตนเอง ไปยัง ศูนย์ สอวน. มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี สำนักวิชาวิทยาศาสตร์  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี  ต.สุรนารี  อ.เมือง จ.นครราชสีมา 30000  ภายในวันที่ 27 กันยายน 2562 โดยถือตราประทับไปรษณีย์เป็นเกณฑ์ หากพ้นจากนี้ศูนย์ฯ จะถือว่านักเรียนสละสิทธิ์เข้ารับการอบรม เข้าชม : 2779


ข่าวประชาสัมพันธ์ 5 อันดับล่าสุด

      รายงานตัวเข้าค่าย 24 / ม.ค. / 2563
      ระเบียบการอยู่หอพัก 24 / ม.ค. / 2563
      ตารางอบรม และตารางกิจกรรมค่าย2 24 / ม.ค. / 2563
      POSN Science Camp 2020 13 / ม.ค. / 2563
      ประกาศรายชื่อ 20 / ธ.ค. / 2562

โครงการโอลิมปิกวิชาการ สำนักวิชาวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี
111 ถ.มหาวิทยาลัย ต.สุรนารี อ.เมือง จ.นครราชสีมา 30000
โทร. 0-4424-4184 โทรสาร 0-4422-4185