[x]ปิดหน้าต่าง
## + + Olympic วิชาการ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี ++ : ##

News

ข่าวประชาสัมพันธ์
ประกาศรายชือ (เพิ่มเติม)

อังคาร ที่ 24 เดือน กันยายน พ.ศ.2562


 

วิชาเคมี
  โรงเรียนชัยภูมิภักดีชุมพล จังหวัดชัยภูมิ     กำหนดการ 
  โรงเรียนลำปลายมาศ จังหวัดบุรีรัมย์         กำหนดการ 
วิชาชีววิทยา
  โรงเรียนสุรนารีวิทยา  จังหวัดนครราชสีมา   กำหนดการ 
วิชาฟิสิกส์
  โรงเรียนบุรีรัมย์พิทยาคม จังหวัดบุรีรัมย์      กำหนดการ 
 โรงเรียนสิรินธร จังหวัดสุรินทร์                กำหนดการ 
วิชาคอมพิวเตอร์ 
  โรงเรียนบุญวัฒนา จังหวัดนครราชสีมา       กำหนดการ 
  โรงเรียนนางรอง จังหวัดบุรีรัมย์               กำหนดการ 
  
โดยนักเรียนที่ผ่านการคัดเลือกจะต้องทำการยืนยันการเข้ารับการอบรม ระหว่างวันที่ 25 - 27 กันยายน 2562 เวลา 16.00 น. ผ่านระบบออนไลน์เท่านั้น หากพ้นเวลาที่กำหนดถือว่านักเรียนสละสิทธิ์เข้ารับการอบรม          

 เข้าชม : 4929


ข่าวประชาสัมพันธ์ 5 อันดับล่าสุด

      ประกาศรายชื่อผู้ยืนยันสิทธิ์ 19 / ก.พ. / 2563
      รายงานตัวเข้าค่าย 24 / ม.ค. / 2563
      ระเบียบการอยู่หอพัก 24 / ม.ค. / 2563
      ตารางอบรม และตารางกิจกรรมค่าย2 24 / ม.ค. / 2563
      POSN Science Camp 2020 13 / ม.ค. / 2563

โครงการโอลิมปิกวิชาการ สำนักวิชาวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี
111 ถ.มหาวิทยาลัย ต.สุรนารี อ.เมือง จ.นครราชสีมา 30000
โทร. 0-4424-4184 โทรสาร 0-4422-4185