[x]ปิดหน้าต่าง
## + + Olympic วิชาการ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี ++ : ##

News

ข่าวประชาสัมพันธ์
ประกาศรายชื่อ

พุธ ที่ 27 เดือน มีนาคม พ.ศ.2562


 
ศูนย์ สอวน. มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี
************************

      ขอประกาศรายชื่อนักเรียนผู้ผ่านการคัดเลือกเพื่อเข้าร่วมการแข่งขันโอลิมปิกระดับชาติ 

วิชาเคมี                             ดาวน์โหลดหนังสือยินยอม 
วิชาชีววิทยา                                ดาวน์โหลดหนังสือยินยอม 
วิชาฟิสิกส์   แก้ไข                 ดาวน์โหลดหนังสือยินยอม  
วิชาคอมพิวเตอร์                          ดาวน์โหลดหนังสือยินยอม

      1. ขอให้นักเรียนผู้ผ่านการคัดเลือก ดาวน์โหลดหนังสือยินยอมจากผู้ปกครอง และจัดส่งมายังที่อยู่ตามแจ้ง ภายในวันและเวลาที่กำหนด หากเกินเวลาที่กำหนดถือว่าสละสิทธิ์
      2. ในกรณีนักเรียนผู้ผ่านการคัดเลือก (ตัวจริง) สละสิทธิ์ เป็นตัวแทนเข้าร่วมการแข่งขันฯ ขอให้ผู้ปกครองทำหนังสือแจ้งยืนยัน
เป็นลายลักษณ์อักษร กลับมายังศูนย์ สอวน. มทส. ด้วย
 เข้าชม : 15687


ข่าวประชาสัมพันธ์ 5 อันดับล่าสุด

      ประกาศรายชื่อผู้ยืนยันสิทธิ์ 19 / ก.พ. / 2563
      รายงานตัวเข้าค่าย 24 / ม.ค. / 2563
      ระเบียบการอยู่หอพัก 24 / ม.ค. / 2563
      ตารางอบรม และตารางกิจกรรมค่าย2 24 / ม.ค. / 2563
      POSN Science Camp 2020 13 / ม.ค. / 2563

โครงการโอลิมปิกวิชาการ สำนักวิชาวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี
111 ถ.มหาวิทยาลัย ต.สุรนารี อ.เมือง จ.นครราชสีมา 30000
โทร. 0-4424-4184 โทรสาร 0-4422-4185