[x]ปิดหน้าต่าง
## + + Olympic วิชาการ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี ++ : ##

News

ข่าวประชาสัมพันธ์
รายงานตัว

พุธ ที่ 9 เดือน มกราคม พ.ศ.2562


 

การยืนยันเข้าร่วมโครงการโอลิมปิกวิชาการค่าย 2 ปีการศึกษา 2561
ศูนย์ สอวน. มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี
***********************

 กำหนดการเข้าค่ายระหว่างวันที่ 11 – 22 มีนาคม 2562
ณ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี

  1. กำหนดรายงานตัวและเข้าที่พักวันอาทิตย์ที่ 10 มีนาคม 2562 เวลา 14.00 - 16.00 น. ณ โรงเรียนสุรวิวัฒน์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี
  2. โปรดยืนยันการเข้าค่ายที่นี่ https://bit.ly/2LYiTRw และส่งหนังสือยินยอมจากผู้ปกครอง(ดาวน์โหลดที่นี่) ทางโทรสาร 0-4422-4185 หรือทางอีเมล์ sut.olympic@gmail.com ภายในวันที่ 30 มกราคม 2562 หากไม่ยืนยันภายในวันดังกล่าวจะถือว่าสละสิทธิ์การเข้าค่าย
  1. สิ่งที่ต้องเตรียม คือ ผ้าห่ม ผ้าเช็ดตัว ของใช้ส่วนตัว และยาประจำตัว
  2. วันที่ 11 มีนาคม 2562 และวันที่ 22 มีนาคม 2562 แต่งกายชุดนักเรียน ( 2 วัน )
  3. ระหว่างวันที่ 12 - 21 มีนาคม 2562 แต่งกายเรียบร้อย รองเท้าผ้าใบหุ้มส้นหรือรองเท้าที่สุภาพ **ไม่อนุญาตให้นักเรียนสวมรองเท้าแตะและกางเกงขาสั้นรวมทั้งกางเกงขาสามส่วน โดยเด็ดขาด**เข้าชม : 2804


ข่าวประชาสัมพันธ์ 5 อันดับล่าสุด

      แจ้งกำหนดการ 1 / ต.ค. / 2562
      ตารางอบรม 26 / ก.ย. / 2562
      รายงานตัว (เพิ่มเติม) 25 / ก.ย. / 2562
      ประกาศรายชือ (เพิ่มเติม) 24 / ก.ย. / 2562
      ขยายเวลา 20 / ก.ย. / 2562

โครงการโอลิมปิกวิชาการ สำนักวิชาวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี
111 ถ.มหาวิทยาลัย ต.สุรนารี อ.เมือง จ.นครราชสีมา 30000
โทร. 0-4424-4184 โทรสาร 0-4422-4185