[x]ปิดหน้าต่าง
## + + Olympic วิชาการ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี ++ : ##

News

ข่าวประชาสัมพันธ์
ประชุมสรุปผล

ศุกร์ ที่ 28 เดือน กันยายน พ.ศ.2561


 
***************************************
        ศูนย์ สอวน. มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี ได้จัดการประชุมสรุปผลการดำเนินการ ปัญหา และอุปสรรคในการจัดการอบรมโครงการโอลิมปิกวิชาการ ประจำปี 2560 ในวันศุกร์ที่ 28 กันยายน 2561 ณ ห้องประชุม C2-124 อาคารวิชาการ 2 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี โดยได้รับเกียรติจากผู้บริหาร และคณาจารย์ผู้รับผิดชอบโครงการ จากศูนย์โรงเรียนค่าย 1 ที่มีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี เป็นมหาวิทยาลัยพี่เลี้ยง เข้าร่วมให้การประชุม

     


เข้าชม : 896


ข่าวประชาสัมพันธ์ 5 อันดับล่าสุด

      ประกาศรายชื่อ 17 / ก.ย. / 2562
      แจ้งข้อปฏิบัติการเข้าสอบ 22 / ส.ค. / 2562
      แจ้งเปลี่ยนแปลงกำหนดการสอบ 19 / ส.ค. / 2562
      ประกาศรายชื่อ 19 / ส.ค. / 2562
      การรับสมัคร 30 / มิ.ย. / 2562

โครงการโอลิมปิกวิชาการ สำนักวิชาวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี
111 ถ.มหาวิทยาลัย ต.สุรนารี อ.เมือง จ.นครราชสีมา 30000
โทร. 0-4424-4184 โทรสาร 0-4422-4185