[x]ปิดหน้าต่าง
## + + Olympic วิชาการ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี ++ : ##

News

ข่าวประชาสัมพันธ์
ขอให้นักเรียนที่ผ่านการคัดเลือกเข้ารายงานตัว

พุธ ที่ 20 เดือน กันยายน พ.ศ.2560


 ศูนย์ สอวน. มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี
  ****************************
 

          ศูนย์ สอวน. มทส. ขอแจ้งให้นักเรียนผู้ผ่านการคัดเลือกเข้ารับการอบรมโครงการโอลิมปิกวิชาการ ค่าย 1 ประจำปีการศึกษา 2560 อันดับสำรองแต่ละศูนย์รายงานตัว เข้ารับการอบรมดังนี้

สาขาวิชาเคมี 
   โรงเรียนลำปลายมาศ ให้ตัวสำรองลำดับที่ 1 และ 2 (5 คน)

สาขาวิชาชีววิทยา
   โรงเรียนสุรนารีวิทยา ให้ตัวสำรองลำดับที่ 1 และ 2 (6 คน)
   โรงเรียนสุรวิทยาคาร ให้ตัวสำรองลำดับที่ 1-5 (11 คน)

สาขาวิชาฟิสิกส์
   โรงเรียนบุรีรัมย์วิทยาคม ให้ตัวสำรองลำดับที่ 1 และ 2 (3 คน)
   โรงเรียนสิรินธร ให้ตัวสำรองลำดับที่ 1 (6 คน)

สาขาวิชาคอมพิวเตอร์
   โรงเรียนบุญวัฒนา ให้ตัวสำรองลำดับที่ 1 และ 2 (8 คน)

   
          ขอให้นักเรียนลำดับสำรองดังกล่าวข้างต้นรายงานตัวทางโทรศัพท์หมายเลข 044-224817 ที่ คุณระพีพร ศรีภักดี
 
ภายในวันศุกร์ที่ 22 กันยายน 2560 ก่อนเวลา 16.30 น. และขอให้นักเรียนจัดส่งเอกสารการรายงานตัวไปยังศูนย์โรงเรียนค่าย 1 ที่เข้ารับการอบรม

 


 


เข้าชม : 3271


ข่าวประชาสัมพันธ์ 5 อันดับล่าสุด

      รายงานตัวเข้าค่าย 24 / ม.ค. / 2563
      ระเบียบการอยู่หอพัก 24 / ม.ค. / 2563
      ตารางอบรม และตารางกิจกรรมค่าย2 24 / ม.ค. / 2563
      POSN Science Camp 2020 13 / ม.ค. / 2563
      ประกาศรายชื่อ 20 / ธ.ค. / 2562

โครงการโอลิมปิกวิชาการ สำนักวิชาวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี
111 ถ.มหาวิทยาลัย ต.สุรนารี อ.เมือง จ.นครราชสีมา 30000
โทร. 0-4424-4184 โทรสาร 0-4422-4185