[x]ปิดหน้าต่าง
## + + Olympic วิชาการ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี ++ : ##
  

16 / ส.ค. / 2555 : ข่าวประกาศ
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ โอลิมปิกวิชาการ 2555
โครงการส่งเสริมโอลิมปิกวิชาการฯ 2555 ศูนย์สอวน. มทส
6 / ก.ค. / 2555 : ข่าวประชาสัมพันธ์
การรับสมัคร
การรับสมัครโครงการโิอลิมปิกวิชาการ ประจำปีการศึกษา 2555
1 / มิ.ย. / 2555 : ข่าวประชาสัมพันธ์
ผลการแข่งขัน
ผลการแข่งขันคอมพิวเตอร์โอลิมปิกวิชาการระดับชาติ
24 / พ.ค. / 2555 : ข่าวประชาสัมพันธ์
ผลการแข่งขัน
ผลการแข่งขันเคมีโอลิมปิกวิชาการระดับชาติ ครั้งที่ 8
15 / พ.ค. / 2555 : ข่าวประชาสัมพันธ์
ผลการแข่งขัน
ผลการแข่งขันฟิสิกส์โอลิมปิกวิชาการระดับชาติ ครั้งที่ 11
20 / เม.ย. / 2555 : ข่าวประชาสัมพันธ์
ภาพการแข่งขัน
ภาพการแข่งขันชีววิทยาโอลิมปิกวิชาการระดับชาติ ครั้งที่ 9
17 / เม.ย. / 2555 : ข่าวประชาสัมพันธ์
ผลการแข่งขัน
ผลการแข่งขันชีววิทยาโอลิมปิกวิชาการระดับชาติ ครั้งที่ 9
5 / เม.ย. / 2555 : ข่าวประชาสัมพันธ์
ประกาศ
ประกาศรายชื่อผู้สอบผ่านการคัดเลือกเพื่อไปแข่งขันโอลิมปิกวิชาการระดับชาติ
2 / เม.ย. / 2555 : ข่าวประชาสัมพันธ์
กำหนดการแข่งขันชีววิทยาโอลิมปิกวิชาการ
กำหนดการแข่งขันโอลิมปิกวิชาการระดับชาติ ครั้งที่ 9
10 / ก.พ. / 2555 : ข่าวประชาสัมพันธ์
กำหนดการเข้าค่ายโอลิมปิกวิชาการค่าย 2
นักเรียนที่มีรายชื่อตามประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเข้าค่ายโอลิมปิกวิชาการค่าย 2 ...
9 / ก.พ. / 2555 : ข่าวประชาสัมพันธ์
กำหนดการเข้าค่าย 2/2554
กำหนดการเข้าค่ายโอลิมปิกวิชาการค่าย 2/2554
15 / ธ.ค. / 2554 : ข่าวประชาสัมพันธ์
ประกาศรายชื่อผู้สอบผ่านการคัดเลือกเข้าค่าย 2
นักเรียนที่เข้ารับการอบรม.....
9 / ก.ย. / 2554 : ข่าวประชาสัมพันธ์
ผลสอบคัดเลือกเข้าค่าย 1
นักเรียนที่สอบคัดเลือกเพื่อเข้าร่วม...

กำลังแสดงหน้าที่ <- 7/7
<< 1 2 3 4 5 6 7 >>

โครงการโอลิมปิกวิชาการ สำนักวิชาวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี
111 ถ.มหาวิทยาลัย ต.สุรนารี อ.เมือง จ.นครราชสีมา 30000
โทร. 0-4424-4184 โทรสาร 0-4422-4185