[x]ปิดหน้าต่าง
## + + Olympic วิชาการ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี ++ : ##
  

3 / ธ.ค. / 2556 : ข่าวประชาสัมพันธ์
ประชาสัมพันธ์การรับสมัครนักเรียน
มูลนิธิส่งเสริมโอลิมปิกวิชาการเข้าศึกษาในคณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น โดยวิธีพิเศษ ประจำปีการศึกษา 2557
8 / ต.ค. / 2556 : ข่าวประชาสัมพันธ์
ขอแจ้งกำหนดการ
การรายงานตัวเข้ารับการอบรมโครงการโอลิมปิกวิชาการ ค่าย 1 ปีการศึกษา 2556
27 / ก.ย. / 2556 : ข่าวประชาสัมพันธ์
ตารางการอบรม
ตารางการอบรมโอลิมปิกวิชาการ ค่าย 1 ประจำปีการศึกษา 2556
26 / ก.ย. / 2556 : ข่าวประชาสัมพันธ์
รายงานตัว
นักเรียนที่สอบผ่านการคัดเลือกเพื่อเข้าอบรมโอลิมปิกวิชาการ ค่าย 1 ปีการศึกษา 2556 ลำดับสำรอง
10 / ก.ย. / 2556 : ข่าวประชาสัมพันธ์
ประกาศรายชื่อ
ประกาศรายชื่อนักเรียนผู้สอบผ่านการคัดเลือกเข้าอบรมโอลิมปิกวิชาการ ค่าย 1 ปีการศึกษา 2556
23 / ส.ค. / 2556 : ข่าวประชาสัมพันธ์
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ
นักเรียนที่สมัครสอบคัดเลือกเพื่อเข้าร่วมโครงการโอลิมปิกวชาการค่าย 1
10 / ก.ค. / 2556 : ข่าวประชาสัมพันธ์
ประชาสัมพันธ์
การรับสมัครนักเรียนเพื่อสอบคัดเลือกเข้ารับการอบรมโครงการโอลิมปิกวิชาการ ค่าย 1 ปีการศึกษา 2556
28 / มิ.ย. / 2556 : ข่าวประชาสัมพันธ์
ผลการแข่งขันโอลิมปิกวิชาการระดับชาติ
ผลการแข่งขันโอลิมปิกวิชาการระดับชาติ ประจำปีการศึกษา 2555
11 / เม.ย. / 2556 : ข่าวประชาสัมพันธ์
ทุนการศึกษา
ประชาสัมพันธ์ทุนการศึกษามูลนิธิ สอวน.
25 / มี.ค. / 2556 : ข่าวประชาสัมพันธ์
ประกาศ
รายชื่อนักเรียนผู้ผ่านการคัดเลือกเพื่อเข้าร่วมแข่งขันโอลิมปิกวิชาการระดับชาติ ประจำปีการศึกษา 2555
22 / ม.ค. / 2556 : ข่าวประชาสัมพันธ์
POSN Science Camp 2013
ประชาสัมพันธ์โครงการ POSN Science Camp 2013
7 / ธ.ค. / 2555 : ข่าวประชาสัมพันธ์
รายชื่อนักเรียนผู้ผ่านการคัดเลือก
รายชื่อนักเรียนผู้ผ่านการคัดเลือกเข้าอบรม ค่าย 2 ประจำปีการศึกษา 2555
7 / ก.ย. / 2555 : ข่าวประชาสัมพันธ์
รายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือก
ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเข้าอบรมโอลิมปิกวิชาการ ค่าย 1 ประจำปีการศึกษา 2555
16 / ส.ค. / 2555 : ข่าวประกาศ
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ โอลิมปิกวิชาการ 2555
โครงการส่งเสริมโอลิมปิกวิชาการฯ 2555 ศูนย์สอวน. มทส
6 / ก.ค. / 2555 : ข่าวประชาสัมพันธ์
การรับสมัคร
การรับสมัครโครงการโิอลิมปิกวิชาการ ประจำปีการศึกษา 2555
1 / มิ.ย. / 2555 : ข่าวประชาสัมพันธ์
ผลการแข่งขัน
ผลการแข่งขันคอมพิวเตอร์โอลิมปิกวิชาการระดับชาติ
24 / พ.ค. / 2555 : ข่าวประชาสัมพันธ์
ผลการแข่งขัน
ผลการแข่งขันเคมีโอลิมปิกวิชาการระดับชาติ ครั้งที่ 8
15 / พ.ค. / 2555 : ข่าวประชาสัมพันธ์
ผลการแข่งขัน
ผลการแข่งขันฟิสิกส์โอลิมปิกวิชาการระดับชาติ ครั้งที่ 11
20 / เม.ย. / 2555 : ข่าวประชาสัมพันธ์
ภาพการแข่งขัน
ภาพการแข่งขันชีววิทยาโอลิมปิกวิชาการระดับชาติ ครั้งที่ 9
17 / เม.ย. / 2555 : ข่าวประชาสัมพันธ์
ผลการแข่งขัน
ผลการแข่งขันชีววิทยาโอลิมปิกวิชาการระดับชาติ ครั้งที่ 9

กำลังแสดงหน้าที่ <- 6/7 ->
<< 1 2 3 4 5 6 7 >>

โครงการโอลิมปิกวิชาการ สำนักวิชาวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี
111 ถ.มหาวิทยาลัย ต.สุรนารี อ.เมือง จ.นครราชสีมา 30000
โทร. 0-4424-4184 โทรสาร 0-4422-4185