[x]ปิดหน้าต่าง
## + + Olympic วิชาการ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี ++ : ##
  

25 / มี.ค. / 2563 : ข่าวประชาสัมพันธ์
ประกาศ
รายชื่อนักเรียนผู้ผ่านการคัดเลือกเข้าร่วมการแข่งขันโอลิมปิกวิชาการระดับชาติ ประจำปีการศึกษา 2562
18 / มี.ค. / 2563 : ข่าวประชาสัมพันธ์
ตารางอบรม (update)
ตารางการอบรมโครงการโอลิมปิกวิชาการ ค่าย 2 ประจำปีการศึกษา 2562 (update/16 มี.ค.63)
9 / มี.ค. / 2563 : ข่าวประชาสัมพันธ์
ขอเปลี่ยนแปลงกำหนดการ
ศูนย์ สอวน. มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี ขอแจ้งเปลี่ยนแปลงกำหนดจัดโครงการอบรมโอลิมปิกวิชาการ ค่าย 2
1 / มี.ค. / 2563 : ข่าวประชาสัมพันธ์
ขอความร่วมมือให้ข้อมูลและสวมใส่หน้ากากอนามัย
ศูนย์ สอวน.มทส. ขอความร่วมมือผู้เข้าร่วมโครงการโอลิมปิกวิชาการ ค่าย 2 ปีกาศึกษา 2562 ทุกท่าน โปรดให้ข้อมูลทางแบบสำรวจ ภายในวันที่ 4 กุมภาพันธ์ 2563 และโปรดจัดเตรียมหน้ากากอนามัยเพื่อใช้ตลอดการเข้าร่วมอบรม
19 / ก.พ. / 2563 : ข่าวประชาสัมพันธ์
ประกาศรายชื่อผู้ยืนยันสิทธิ์
ประกาศรายชื่อนักเรียนผู้ยืนยันสิทธิ์เข้ารับการอบรมโครงการโอลิมปิกวิชาการ ค่าย 2 ประจำปีการศึกษา 2562
24 / ม.ค. / 2563 : ข่าวประชาสัมพันธ์
รายงานตัวเข้าค่าย
ศูนย์ สอวน. มทส. ขอแจ้งการยืนยันสิทธิ์และรายงานตัวเข้ารับการอบรมโครงการโอลิมปิกวิชาการ ค่าย 2 ประจำปีการศึกษา 2562 ภายในวันที่ 31 ม.ค. 2563 เวลา 24.00 น.
24 / ม.ค. / 2563 : ข่าวประชาสัมพันธ์
ระเบียบการอยู่หอพัก
ศูนย์ สอวน.มทส.ขอแจ้งระเบียบการเข้าค่ายและการอยู่หอพัก ค่าย 2 ประจำปีการศึกษา 2562
24 / ม.ค. / 2563 : ข่าวประชาสัมพันธ์
ตารางอบรม และตารางกิจกรรมค่าย2
ศูนย์ สอวน.มทส.ขอแจ้งตารางอบรมและตารางกิจกรรม ค่าย 2 ประจำปีการศึกษา 2562
13 / ม.ค. / 2563 : ข่าวประชาสัมพันธ์
POSN Science Camp 2020
ประชาสัมพันธ์โครงการ POSN Science Camp 2020
20 / ธ.ค. / 2562 : ข่าวประชาสัมพันธ์
ประกาศรายชื่อ
ประกาศรายชื่อนักเรียนผู้ผ่านการคัดเลือกเข้ารับการอบรมโครงการโอลิมปิกวิชาการ ค่าย 2 ประจำปีการศึกษา 2562
11 / ธ.ค. / 2562 : ข่าวประชาสัมพันธ์
กำหนดการประกาศรายชื่อ
แจ้งกำหนดการประกาศรายชื่อนักเรียนผู้ผ่านการคัดเลือกเข้ารับการอบรมโครงการโอลิมปิกวิชาการ ค่าย 2 ประจำปีการศึกษา 2562
27 / พ.ย. / 2562 : ข่าวประชาสัมพันธ์
กำหนดการ
ขอแจ้งกำหนดการสำหรับการจัดอบรมโครงการโอลิมปิกวิชาการ ค่าย 2 ประจำปีการศึกษา 2562
1 / ต.ค. / 2562 : ข่าวประชาสัมพันธ์
แจ้งกำหนดการ
การรายงานตัว และสิ่งที่ต้องจัดเตรียมระหว่างการเข้ารับการอบรมโครงการโอลิมปิกวิชาการ ค่าย 1 ปีการศึกษา 2562
26 / ก.ย. / 2562 : ข่าวประชาสัมพันธ์
ตารางอบรม
ขอแจ้งตารางการอบรมโครงการโอลิมปิกวิชาการ ค่าย 1 ประจำปีการศึกษา 2562
25 / ก.ย. / 2562 : ข่าวประชาสัมพันธ์
รายงานตัว (เพิ่มเติม)
ศูนย์ สอวน. มทส. ขอแจ้งการยืนยันสิทธิ์และรายงานตัวเข้ารับการอบรมโครงการโอลิมปิกวิชาการ ค่าย 1 ประจำปีการศึกษา 2562 (เพิ่มเติม)
24 / ก.ย. / 2562 : ข่าวประชาสัมพันธ์
ประกาศรายชือ (เพิ่มเติม)
ศูนย์ สอวน. มทส. ขอประกาศรายชื่อนักเรียนผู้ผ่านการคัดเลือกเพื่อเข้าร่วมการอบรมโครงการโอลิมปิกวิชาการ ค่าย 1 ประจำปีการศึกษา 2562 (เพิ่มเติม)
20 / ก.ย. / 2562 : ข่าวประชาสัมพันธ์
ขยายเวลา
ขอแจ้งขยายเวลาการยืนยันสิทธิ์ และรายงานตัวเข้ารับการอบรมโครงการโอลิมปิกวิชาการ ค่าย 1 ประจำปีการศึกษา 2562
19 / ก.ย. / 2562 : ข่าวประชาสัมพันธ์
การรายงานตัว
ศูนย์ สอวน. มทส. ขอแจ้งการยืนยันสิทธิ์เข้ารับการอบรมโครงการโอลิมปิกวิชาการ ค่าย 1 ประจำปี 2562
17 / ก.ย. / 2562 : ข่าวประชาสัมพันธ์
ประกาศรายชื่อ
ประกาศรายชื่อนักเรียนผู้ผ่านการคัดเลือกเข้ารับการอบรมโครงการโอลิมปิกวิชาการ ค่าย 1 ประจำปีการศึกษา 2562
22 / ส.ค. / 2562 : ข่าวประชาสัมพันธ์
แจ้งข้อปฏิบัติการเข้าสอบ
ข้อปฏิบัติสำหรับผู้มีสิทธิ์สอบเข้ารับการอบรมโครงการโอลิมปิกวิชาการ ประจำปีการศึกษา 2562

กำลังแสดงหน้าที่ 1/7 ->
<< 1 2 3 4 5 6 7 >>

โครงการโอลิมปิกวิชาการ สำนักวิชาวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี
111 ถ.มหาวิทยาลัย ต.สุรนารี อ.เมือง จ.นครราชสีมา 30000
โทร. 0-4424-4184 โทรสาร 0-4422-4185