[x]ปิดหน้าต่าง
## + + Olympic วิชาการ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี ++ : ##
  

2 / ต.ค. / 2558 : ข่าวประชาสัมพันธ์
ตารางการอบรม
ตารางการอบรมโอลิมปิกวิชาการ ค่าย 1 ประจำปีการศึกษา 2558
14 / ก.ย. / 2558 : ข่าวประชาสัมพันธ์
ประกาศรายชื่อ
นักเรียนผู้ผ่านการคัดเลือกเพื่อเข้าอบรมโอลิมปิกวิชาการ ค่าย 1 ประจำปีการศึกษา 2558
8 / ก.ย. / 2558 : ข่าวประชาสัมพันธ์
ศูนย์ สอวน. มทส.
ขอเลื่อนการประกาศรายชื่อนักเรียนผู้ผ่านการคัดเลือกเข้ารับการอบรมโอลิมปิกวิชาการ ค่าย 1 ประจำปีการศึกษา 2558
13 / ส.ค. / 2558 : ข่าวประชาสัมพันธ์
ประกาศรายชื่อ
ผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือก โครงการโอลิมปิกวิชาการ ประจำปีการศึกษา 2558
10 / ก.ค. / 2558 : ข่าวประชาสัมพันธ์
ประชาสัมพันธ์
การรับสมัครนักเรียนเพื่อสอบคัดเลือกเข้ารับการอบรมโครงการโอลิมปิกวิชาการ ค่าย 1 ปีการศึกษา 2558
22 / เม.ย. / 2558 : ข่าวประชาสัมพันธ์
ขอแสดงความยินดี
กับนักเรียนผู้แทนศูนย์ สอวน.มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี ที่ได้รับรางวัลจากการแข่งขันโอลิมปิกระดับชาติ
26 / มี.ค. / 2558 : ข่าวประชาสัมพันธ์
ประกาศ
รายชื่อนักเรียนผู้ผ่านการคัดเลือกเพื่อเข้าร่วมการแข่งขันโอลิมปิกวิชาการระดับชาติ ประจำปีการศึกษา 2557
25 / มี.ค. / 2558 : ข่าวประชาสัมพันธ์
ทุนการศึกษา
ทุนการศึกษามูลนิธิ สอวน. ปีการศึกษา 2557
3 / มี.ค. / 2558 : ข่าวประชาสัมพันธ์
ตารางการอบรม
โอลิมปิกวิชาการ ค่าย 2 ประจำปีการศึกษา 2557
11 / ก.พ. / 2558 : ข่าวประชาสัมพันธ์
แจ้งกำหนดการ
การรายงานเข้าค่ายโอลิมปิกวิชการ ค่าย 2 ประจำปีการศึกษา 2557
13 / ธ.ค. / 2557 : ข่าวประชาสัมพันธ์
ประกาศรายชื่อ
นักเรียนผู้ผ่านการคัดเลือกเพื่อเข้าอบรมโอลิมปิกวิชาการ ค่าย 2 ประจำปีการศึกษา 2557
12 / ธ.ค. / 2557 : ข่าวประชาสัมพันธ์
ประชาสัมพันธ์
โครงการ POSN Science Camp 2015
2 / ต.ค. / 2557 : ข่าวประชาสัมพันธ์
ตารางการอบรม
โอลิมปิกวิชาการ ค่าย 1 ประจำปีการศึกษา 2557
12 / ก.ย. / 2557 : ข่าวประชาสัมพันธ์
กำหนดการรายงานตัว
แจ้งกำหนดการรายงานตัวเข้าค่าย 1 ประจำปีการศึกษา 2557
10 / ก.ย. / 2557 : ข่าวประชาสัมพันธ์
ประกาศรายชื่อ
ผู้ผ่านการคัดเลือกเข้าอบรมโครงการโอลิมปิกวิชาการ ค่าย 1 ประจำปีการศึกษา 2557
21 / ส.ค. / 2557 : ข่าวประชาสัมพันธ์
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ
นักเรียนที่สมัครสอบคัดเลือกเพื่อเข้าร่วมโครงการโอลิมปิกวชาการค่าย 1
28 / ก.ค. / 2557 : ข่าวประชาสัมพันธ์
ยกเลิกการรับสมัครนักเรียนกลุ่มที่ 2
ยกเลิกการรับสมัครนักเรียนกลุ่มที่ 2 เนื่องด้วยมูลนิธิส่งเสริมโอลิมปิกวิชาการและมาตรฐานวิทยาศาสตร์ศึกษาในพระอุปถัมภ์ สมเด็จพระพี่นางเธอเจ้าฟ้ากัลยาณิวัฒนา กรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์ (สอวน.) ได้มีการ..
9 / ก.ค. / 2557 : ข่าวประชาสัมพันธ์
ประชาสัมพันธ์
การรับสมัครนักเรียนเพื่อสอบคัดเลือกเข้ารับการอบรมโครงการโอลิมปิกวิชาการ ค่าย 1 ปีการศึกษา 2557
21 / พ.ค. / 2557 : ข่าวประชาสัมพันธ์
ขอแสดงความยินดี
ขอแสดงความยินดีกับนักเรียนที่ได้รับรางวัลจากการแข่งขันเคมีโอลิมปิกระดับชาติ
2 / เม.ย. / 2557 : ข่าวประชาสัมพันธ์
ภาพการอบรม
โอลิมปิกวิชาการ ค่าย 2 ประจำปีการศึกษา 2556

กำลังแสดงหน้าที่ <- 5/7 ->
<< 1 2 3 4 5 6 7 >>

โครงการโอลิมปิกวิชาการ สำนักวิชาวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี
111 ถ.มหาวิทยาลัย ต.สุรนารี อ.เมือง จ.นครราชสีมา 30000
โทร. 0-4424-4184 โทรสาร 0-4422-4185