[x]ปิดหน้าต่าง
## + + Olympic วิชาการ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี ++ : ##
  

22 / ก.พ. / 2560 : ข่าวประชาสัมพันธ์
ทุนการศึกษา
ทุนการศึกษามูลนิธิ สอวน.ภูมิภาคที่มีผลการสอบค่าย 2 ในระดับดีมาก มีความประพฤติดี แต่มีฐานะขาดแคลน
21 / ก.พ. / 2560 : ข่าวประชาสัมพันธ์
แจ้งกำหนดการ
แจ้งกำหนดการ ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์คัดเลือกเข้ารับการอบรมโครงการโอลิมปิกวิชาการค่าย 1 ประจำปีการศึกษา 2560
21 / ธ.ค. / 2559 : ข่าวประชาสัมพันธ์
POSN Science Camp 2017
ประชาสัมพันธ์โครงการ POSN Science Camp 2017
16 / ธ.ค. / 2559 : ข่าวประชาสัมพันธ์
แก้ไขชื่อโรงเรียน
ศูนย์ สอวน. มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี ขอประกาศแก้ไขชื่อโรงเรียนของนักเรียนผู้ผ่านการคัดเลือกเข้ารับการอบรมโครงการโอลิมปิกวิชาการ ค่าย 2 ประจำปีการศึกษา 2559
9 / ธ.ค. / 2559 : ข่าวประชาสัมพันธ์
ประกาศรายชื่อ
ศูนย์ สอวน. มทส. ขอประกาศรายชื่อนักเรียนผู้ผ่านการคัดเลือกเพื่อเข้ารับการอบรมโครงการโอลิมปิกวิชาการ ค่าย 2 ประจำปีการศึกษา 2559
30 / พ.ย. / 2559 : ข่าวประชาสัมพันธ์
การประกาศผล
ศูนย์ สอวน. มทส. ขอแจ้งวันประกาศผลการคัดเลือกนักเรียนเพื่อเข้ารับการอบรมโครงการโอลิมปิกวิชาการ ค่าย 2 ประจำปีการศึกษา 2559
7 / ต.ค. / 2559 : ข่าวประชาสัมพันธ์
แจ้งแนวปฏิบัติ
ขอแจ้งแนวปฏิบัติการเข้ารับการอบรมโอลิมปิกวิชาการ ศูนย์โรงเรียน ค่าย 1 โรงเรียนสุรนารี วิ่ชาชีววิทยา
4 / ต.ค. / 2559 : ข่าวประชาสัมพันธ์
ตารางการอบรม
ศุนย์ สอวน. มทส. ขอแจ้งตารางการอบรมโอลิมปิกวิชาการ ค่าย 1 ประจำปีการศึกษา 2559
4 / ต.ค. / 2559 : ข่าวประชาสัมพันธ์
ประกาศแก้ไขชื่อโรงเรียน
ศูนย์ สอวน. มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี ขอประกาศแก้ไขชื่อโรงเรียนของนักเรียนผู้ผ่านการคัดเลือกเข้ารับการอบรมโครงการโอลิมปิกวิชาการ ค่าย 1 ประจำปีการศึกษา 2559
3 / ต.ค. / 2559 : ข่าวประชาสัมพันธ์
ประกาศรายชื่อ
ศูนย์ สอวน. มทส. ขอประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเพื่อเข้ารับการอบรมโครงการโอลิมปิกวิชาการ ศูนย์โรงเรียนค่่าย 1 วิชาเคมี ชีววิทยา และวิชาฟิสิกส์ ค่าย 1 ประจำปีการศึกษา 2559 เพิ่มเติม
23 / ก.ย. / 2559 : ข่าวประชาสัมพันธ์
ประกาศรายชื่อ
นักเรียนผู้ผ่านการคัดเลือกเพื่อเข้ารับการอบรมโอลิมปิกวิชาการ ค่าย 1 ประจำปีการศึกษา 2559
12 / ก.ย. / 2559 : ข่าวประชาสัมพันธ์
เลื่อนการประกาศรายชื่อ
ขอเลื่อนการประกาศรายชื่อนักเรียนผู้ผ่านการคัดเลือกเข้ารับการอบรมโอลิมปิกวิชาการ ค่าย 1 ประจำปีการศึกษา 2559
16 / ส.ค. / 2559 : ข่าวประชาสัมพันธ์
แจ้งเลื่อนการประกาศรายชื่อ
ศูนย์ สอวน. มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี ขอแจ้งเลื่อนการประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกเข้ารับการอบรมโครงการโอลิมปิกวิชาการ ค่าย 1 ประจำปีการศึกษา 2559
14 / ก.ค. / 2559 : ข่าวประชาสัมพันธ์
การรับสมัคร
นักเรียนเพื่อคัดเลือกเข้ารับการอบรมโครงการโอลิมปิกวิชาการ ค่าย 1 ประจำปีการศึกษา 2559
4 / เม.ย. / 2559 : ข่าวประชาสัมพันธ์
ประกาศรายชื่อ
นักเรียนผู้ผ่านการคัดเลือกเพื่อเข้าร่วมการแข่งขันโอลิมปิกวิชาการระดับชาติ ประจำปีการศึกษา 2558
7 / มี.ค. / 2559 : ข่าวประชาสัมพันธ์
ตารางการอบรม
ศูนย์ สอวน. มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี ขอแจ้งตารางการอบรมโอลิมปิกวิชาการ ค่าย 2 ประจำปีการศึกษา 2558
28 / ม.ค. / 2559 : ข่าวประชาสัมพันธ์
POSN Science Camp 2016
ขอเชิญนักเรียน นักศึกษาสมัครเข้าร่วมโครงการ POSN Science Camp 2016
20 / ม.ค. / 2559 : ข่าวประชาสัมพันธ์
แจ้งกำหนดการ
แจ้งกำหนดการรายงานตัวเข้ารับการอบรมโอลิมปิกวิชาการค่าย 2 ประจำปีการศึกษา 2558
21 / ธ.ค. / 2558 : ข่าวประชาสัมพันธ์
ประกาศรายชื่อ
ประกาศรายชื่อนักเรียนผู้ผ่านการคัดเลือกเพื่อเข้ารับการอบรมโอลิมปิกวิชาการ ค่าย 2 ประจำปีการศึกษา 2558
16 / ธ.ค. / 2558 : ข่าวประชาสัมพันธ์
เลื่อนการประกาศรายชื่อ
ขอแจ้งเลื่อนการประกาศรายชื่อนักเรียนที่ผ่านการคัดเลือกเข้ารับการอบรมโอลิมปิกวิชาการ ค่าย 2 ปีการศึกษา 2558

กำลังแสดงหน้าที่ <- 4/7 ->
<< 1 2 3 4 5 6 7 >>

โครงการโอลิมปิกวิชาการ สำนักวิชาวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี
111 ถ.มหาวิทยาลัย ต.สุรนารี อ.เมือง จ.นครราชสีมา 30000
โทร. 0-4424-4184 โทรสาร 0-4422-4185