[x]ปิดหน้าต่าง
## + + Olympic วิชาการ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี ++ : ##
  

8 / มี.ค. / 2561 : ข่าวประชาสัมพันธ์
กำหนดการรายงานตัว
กำหนดการรายงานตัวการเข้ารับการอบรมโครงการโอลิมปิกวิชาการ ค่าย 2 ประจำปีการศึกษา 2560
23 / ก.พ. / 2561 : ข่าวประชาสัมพันธ์
ตารางอบรม
ขอแจ้งตารางการอบรมโอลิมปิกวิชาการ ค่าย 2 ประจำปีการศึกษา 2560
20 / ก.พ. / 2561 : ข่าวประชาสัมพันธ์
แจ้งการยืนยันสิทธิ์
ศูนย์ สอวน.มทส. ขอให้นักเรียนที่ผ่านการคัดเลือกยืนยันสิทธิ์เข้าค่ายโอลิมปิกวิชาการ ค่าย 2 ประจำปี 2560
10 / ม.ค. / 2561 : ข่าวประชาสัมพันธ์
แจ้งกำหนดการ
ศูนย์ สอวน. มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี ขอแจ้งกำหนดการอบรมโครงการโอลิมปิกวิชาการ ค่าย 2 ประจำปีการศึกษา 2560
27 / ธ.ค. / 2560 : ข่าวประชาสัมพันธ์
POSN Science Camp 2018
ประชาสัมพันธ์โครงการ POSN Science Camp 2018
15 / ธ.ค. / 2560 : ข่าวประชาสัมพันธ์
ประกาศรายชื่อ
ศูนย์ สอวน. มทส. ขอประกาศรายชื่อนักเรียนผู้ผ่านการคัดเลือกเพื่อเข้ารับการอบรมโครงการโอลิมปิกวิชาการ ค่าย 2 ประจำปีการศึกษา 2560
4 / ธ.ค. / 2560 : ข่าวประชาสัมพันธ์
แจ้งกำหนดการ
แจ้งกำหนดการประกาศผลสอบคัดเลือกโครงการโอลิมปิกวิชาการ
9 / ต.ค. / 2560 : ข่าวประชาสัมพันธ์
ตารางอบรม
ขอแจ้งตารางอบรมโอลิมปิกวิชาการ ค่าย 1 ประจำปี 2560 สาขาวิชาชีววิทยา โรงเรียนสุรนารีวิทยา (วันที่ 7-20 ตุลาคม 2560)
26 / ก.ย. / 2560 : ข่าวประชาสัมพันธ์
รายงานตัวเพิ่มเติม
รายชื่อนักเรียนผู้ผ่านการคัดเลือกเพื่อเข้ารับการอบรมโครงการโอลิมปิกวิชาการ ค่าย 1 ประจำปีการศึกษา 2560 (เพิ่มเติม) วิชาชีววิทยา ศูนย์ โรงเรียนค่าย 1 โรงเรียนสุรวิทยาคาร จังหวัดสุรินทร์
20 / ก.ย. / 2560 : ข่าวประชาสัมพันธ์
ขอให้นักเรียนที่ผ่านการคัดเลือกเข้ารายงานตัว
ศูนย์ สอวน.มทส. ขอให้นักเรียนที่ผ่านการคัดเลือกเข้ารับการอบรมโครงการโอลิมปิกวิชาการ ค่าย 1 ปี 2560 อันดับสำรองรายงานตัว
14 / ก.ย. / 2560 : ข่าวประชาสัมพันธ์
แจ้งกำหนดการรายงานตัว
ศูนย์ สอวน.มทส. ขอแจ้งกำหนดการรายงานตัวนักเรียนผู้ผ่านการคัดเลือกเข้ารับการอบรมโครงการโอลิมปิกวิชาการค่าย 1 ปีการศึกษา 2560
12 / ก.ย. / 2560 : ข่าวประชาสัมพันธ์
ประกาศรายชื่อ
ประกาศรายชื่อนักเรียนผู้ผ่านการคัดเลือกเข้ารับการอบรมโครงการโอลิมปิกวิชาการ ค่าย 1 ประจำปีการศึกษา 2560
5 / ก.ย. / 2560 : ข่าวประชาสัมพันธ์
แจ้งกำหนดการ
แจ้งกำหนดการประกาศรายชื่อนักเรียนผู้มีสิทธิ์เข้ารับการอบรมโครงการโอลิมปิกวิชาการ ค่าย 1 ประจำปีการศึกษา 2560
8 / ส.ค. / 2560 : ข่าวประชาสัมพันธ์
ประกาศรายชื่อ
ขอประกาศรายชื่อนักเรียนผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือก โครงการโอลิมปิกวิชาการ ประจำปีการศึกษา2560
30 / มิ.ย. / 2560 : ข่าวประชาสัมพันธ์
การรับสมัครสอบคัดเลือก
ศูนย์ สอวน.มทส. ขอแจ้งกำหนดการรับสมัครเพื่อสอบคัดเลือกนักเรียนเข้ารับการอบรมโครงการโอลิมปิกวิชาการ ประจำปีการศึกษา 2560
22 / พ.ค. / 2560 : ข่าวประชาสัมพันธ์
หนังสือยินยอม
หนังสือยินยอมจากผู้ปกครองเพื่อให้นักเรียนเข้าร่วมการแข่งขันโอลิมปิกวิชาการระดับชาติ ประจำปี 2560
28 / เม.ย. / 2560 : ข่าวประชาสัมพันธ์
ประกาศรายชื่อ
รายชื่อนักเรียนผู้ผ่านการคัดเลือกเพื่อเข้าร่วมการแข่งขันโอลิมปิกวิชาการระดับชาติ ประจำปีการศึกษา 2559
26 / เม.ย. / 2560 : ข่าวประชาสัมพันธ์
แจ้งกำหนดการแข่งขัน
ขอแจ้งกำหนดการแข่งขันโอลิมปิกวิชาการระดับชาติ ประจำปี 2560
31 / มี.ค. / 2560 : ข่าวประชาสัมพันธ์
ประกาศรายชื่อ
รายชื่อนักเรียนผู้ผ่านการคัดเลือกเพื่อเข้าร่วมการแข่งขันโอลิมปิกวิชาการระดับชาติ ประจำปีการศึกษา 2559
13 / มี.ค. / 2560 : ข่าวประชาสัมพันธ์
ตารางการอบรม
ศูนย์ สอวน. มทส. ขอแจ้งตารางการอบรมโอลิมปิกวิชาการ ค่าย 2 ประจำปีการศึกษา 2559

กำลังแสดงหน้าที่ <- 3/7 ->
<< 1 2 3 4 5 6 7 >>

โครงการโอลิมปิกวิชาการ สำนักวิชาวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี
111 ถ.มหาวิทยาลัย ต.สุรนารี อ.เมือง จ.นครราชสีมา 30000
โทร. 0-4424-4184 โทรสาร 0-4422-4185