[x]ปิดหน้าต่าง
## + + Olympic วิชาการ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี ++ : ##
  

1 / ต.ค. / 2561 : ข่าวประชาสัมพันธ์
ตรวจสอบคะแนน
ศูนย์ สอวน. มทส. ขอแจ้งการเข้าตรวจสอบคะแนนการสอบคัดเลือกเข้ารับการอบรมโครงการโอลิมปิกวิชาการ ค่าย 1 ประจำปีการศึกษา 2561
28 / ก.ย. / 2561 : ข่าวประชาสัมพันธ์
ประชุมสรุปผล
การประชุมสรุปผลการดำเนินงาน ปัญหาและอุปสรรคในการจัดการอบรมโครงการโอลิมปิกวิชาการ ประจำปีการศึกษา 2560
21 / ก.ย. / 2561 : ข่าวประชาสัมพันธ์
ประกาศผลสอบและรายงานตัวเข้าค่าย 1 (เพิ่มเติม)
ประกาศรายชื่อนักเรียนผู้ผ่านการคัดเลือกเข้ารับการอบรมโครงการโอลิมปิกวิชาการ ค่าย 1 ประจำปีการศึกษา 2561 (เพิ่มเติม)
20 / ก.ย. / 2561 : ข่าวประชาสัมพันธ์
ตารางอบรม
ศูนย์ สอวน. มทส. ขอแจ้งตารางอบรมโครงการโอลิมปิกวิชาการ ค่าย 1 ประจำปี 2561
18 / ก.ย. / 2561 : ข่าวประชาสัมพันธ์
ประกาศผลสอบและรายงานตัวเข้าค่าย 1 (เพิ่มเติม)
รายชื่อนักเรียนผู้ผ่านการคัดเลือกเข้ารับการอบรมโครงการโอลิมปิกวิชาการ ค่าย 1 ประจำปีการศึกษา 2561 (เพิ่มเติม)
17 / ก.ย. / 2561 : ข่าวประชาสัมพันธ์
แจ้งการยืนยันสิทธิ์
ขอแจ้งการยืนยันสิทธิ์การรายงานตัวเข้ารับการอบรมโครงการโอลิมปิกวิชาการ ค่าย 1 ประจำปี 2561 วิชาคอมพิวเตอร์
12 / ก.ย. / 2561 : ข่าวประชาสัมพันธ์
ประกาศผลสอบและรายงานตัวเข้าค่าย 1
ประกาศรายชื่อนักเรียนผู้ผ่านการคัดเลือกเข้ารับการอบรมโครงการโอลิมปิกวิชาการ ค่าย 1 ประจำปีการศึกษา 2561 วิชาเคมี วิชาชีววิทยา วิชาฟิสิกส์ และวิชาคอมพิวเตอร์
10 / ก.ย. / 2561 : ข่าวประชาสัมพันธ์
ประกาศรายชื่อ
แจ้งกำหนดการประกาศรายชื่อนักเรียนผู้ผ่านการคัดเลือกเข้ารับการอบรมโครงการโอลิมปิกวิชาการ ค่าย 1 ประจำปีการศึกษา 2561
14 / ส.ค. / 2561 : ข่าวประชาสัมพันธ์
ประกาศรายชื่อ
ประกาศรายชื่อนักเรียนผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกเข้ารับการอบรมโครงการโอลิมปิกวิชาการ ประจำปีการศึกษา 2561
25 / มิ.ย. / 2561 : ข่าวประชาสัมพันธ์
การรับสมัครเพื่อสอบคัดเลือก
ศูนย์ สอวน. มทส. ขอประชาสัมพันธ์การรับสมัครนักเรียนเพื่อสอบคัดเลือกเข้ารับการอบรมโครงการโอลิมปิกวิชาการ ค่าย 1 ประจำปีการศึกษา 2561
2 / เม.ย. / 2561 : ข่าวประชาสัมพันธ์
ประกาศรายชื่อ
รายชื่อนักเรียนผู้ผ่านการคัดเลือกเพื่อเข้าร่วมการแข่งขันโอลิมปิกวิชาการระดับชาติ ประจำปีการศึกษา 2560
28 / มี.ค. / 2561 : ข่าวประชาสัมพันธ์
หนังสือยินยอม
หนังสือยินยอมจากผู้ปกครอง เพื่อให้นักเรียนเข้าร่วมการแข่งขันชีววิทยาโอลิมปิกวิชาการระดับชาติ ครั้งที่ 15
8 / มี.ค. / 2561 : ข่าวประชาสัมพันธ์
ทุนการศึกษา
ทุนการศึกษามูลนิธิ สอวน.ภูมิภาคที่มีผลการสอบค่าย 2 ในระดับดีมาก มีความประพฤติดี แต่มีฐานะขาดแคลน
8 / มี.ค. / 2561 : ข่าวประชาสัมพันธ์
กำหนดการรายงานตัว
กำหนดการรายงานตัวการเข้ารับการอบรมโครงการโอลิมปิกวิชาการ ค่าย 2 ประจำปีการศึกษา 2560
23 / ก.พ. / 2561 : ข่าวประชาสัมพันธ์
ตารางอบรม
ขอแจ้งตารางการอบรมโอลิมปิกวิชาการ ค่าย 2 ประจำปีการศึกษา 2560
20 / ก.พ. / 2561 : ข่าวประชาสัมพันธ์
แจ้งการยืนยันสิทธิ์
ศูนย์ สอวน.มทส. ขอให้นักเรียนที่ผ่านการคัดเลือกยืนยันสิทธิ์เข้าค่ายโอลิมปิกวิชาการ ค่าย 2 ประจำปี 2560
10 / ม.ค. / 2561 : ข่าวประชาสัมพันธ์
แจ้งกำหนดการ
ศูนย์ สอวน. มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี ขอแจ้งกำหนดการอบรมโครงการโอลิมปิกวิชาการ ค่าย 2 ประจำปีการศึกษา 2560
27 / ธ.ค. / 2560 : ข่าวประชาสัมพันธ์
POSN Science Camp 2018
ประชาสัมพันธ์โครงการ POSN Science Camp 2018
15 / ธ.ค. / 2560 : ข่าวประชาสัมพันธ์
ประกาศรายชื่อ
ศูนย์ สอวน. มทส. ขอประกาศรายชื่อนักเรียนผู้ผ่านการคัดเลือกเพื่อเข้ารับการอบรมโครงการโอลิมปิกวิชาการ ค่าย 2 ประจำปีการศึกษา 2560
4 / ธ.ค. / 2560 : ข่าวประชาสัมพันธ์
แจ้งกำหนดการ
แจ้งกำหนดการประกาศผลสอบคัดเลือกโครงการโอลิมปิกวิชาการ

กำลังแสดงหน้าที่ <- 2/7 ->
<< 1 2 3 4 5 6 7 >>

โครงการโอลิมปิกวิชาการ สำนักวิชาวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี
111 ถ.มหาวิทยาลัย ต.สุรนารี อ.เมือง จ.นครราชสีมา 30000
โทร. 0-4424-4184 โทรสาร 0-4422-4185