[x]ปิดหน้าต่าง
## + + Olympic วิชาการ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี ++ : ##
  

11 / ธ.ค. / 2562 : ข่าวประชาสัมพันธ์
กำหนดการประกาศรายชื่อ
แจ้งกำหนดการประกาศรายชื่อนักเรียนผู้ผ่านการคัดเลือกเข้ารับการอบรมโครงการโอลิมปิกวิชาการ ค่าย 2 ประจำปีการศึกษา 2562
27 / พ.ย. / 2562 : ข่าวประชาสัมพันธ์
กำหนดการ
ขอแจ้งกำหนดการสำหรับการจัดอบรมโครงการโอลิมปิกวิชาการ ค่าย 2 ประจำปีการศึกษา 2562
1 / ต.ค. / 2562 : ข่าวประชาสัมพันธ์
แจ้งกำหนดการ
การรายงานตัว และสิ่งที่ต้องจัดเตรียมระหว่างการเข้ารับการอบรมโครงการโอลิมปิกวิชาการ ค่าย 1 ปีการศึกษา 2562
26 / ก.ย. / 2562 : ข่าวประชาสัมพันธ์
ตารางอบรม
ขอแจ้งตารางการอบรมโครงการโอลิมปิกวิชาการ ค่าย 1 ประจำปีการศึกษา 2562
25 / ก.ย. / 2562 : ข่าวประชาสัมพันธ์
รายงานตัว (เพิ่มเติม)
ศูนย์ สอวน. มทส. ขอแจ้งการยืนยันสิทธิ์และรายงานตัวเข้ารับการอบรมโครงการโอลิมปิกวิชาการ ค่าย 1 ประจำปีการศึกษา 2562 (เพิ่มเติม)
24 / ก.ย. / 2562 : ข่าวประชาสัมพันธ์
ประกาศรายชือ (เพิ่มเติม)
ศูนย์ สอวน. มทส. ขอประกาศรายชื่อนักเรียนผู้ผ่านการคัดเลือกเพื่อเข้าร่วมการอบรมโครงการโอลิมปิกวิชาการ ค่าย 1 ประจำปีการศึกษา 2562 (เพิ่มเติม)
20 / ก.ย. / 2562 : ข่าวประชาสัมพันธ์
ขยายเวลา
ขอแจ้งขยายเวลาการยืนยันสิทธิ์ และรายงานตัวเข้ารับการอบรมโครงการโอลิมปิกวิชาการ ค่าย 1 ประจำปีการศึกษา 2562
19 / ก.ย. / 2562 : ข่าวประชาสัมพันธ์
การรายงานตัว
ศูนย์ สอวน. มทส. ขอแจ้งการยืนยันสิทธิ์เข้ารับการอบรมโครงการโอลิมปิกวิชาการ ค่าย 1 ประจำปี 2562
17 / ก.ย. / 2562 : ข่าวประชาสัมพันธ์
ประกาศรายชื่อ
ประกาศรายชื่อนักเรียนผู้ผ่านการคัดเลือกเข้ารับการอบรมโครงการโอลิมปิกวิชาการ ค่าย 1 ประจำปีการศึกษา 2562
22 / ส.ค. / 2562 : ข่าวประชาสัมพันธ์
แจ้งข้อปฏิบัติการเข้าสอบ
ข้อปฏิบัติสำหรับผู้มีสิทธิ์สอบเข้ารับการอบรมโครงการโอลิมปิกวิชาการ ประจำปีการศึกษา 2562
19 / ส.ค. / 2562 : ข่าวประชาสัมพันธ์
แจ้งเปลี่ยนแปลงกำหนดการสอบ
ประกาศด่วน ขอเปลี่ยนเปลงกำหนดการสอบโครงการโอลิมปิกวิชาการ ประจำปีการศึกษา 2562
19 / ส.ค. / 2562 : ข่าวประชาสัมพันธ์
ประกาศรายชื่อ
ขอประกาศราชืีอผู้มีสิทธิ์สอบเข้ารับการอบรมโครงการโอลิมปิกวิชาการ ประจำปีการศึกษา 2562
30 / มิ.ย. / 2562 : ข่าวประชาสัมพันธ์
การรับสมัคร
ศูนย์ สอวน. มทส. ขอประชาสัมพันธ์การรับสมัครเพื่อสอบคัดเลือกนักเรียนเข้ารับการอบรมโครงการโอลิมปิกวิชาการ ประจำปีการศึกษา 2562
27 / มี.ค. / 2562 : ข่าวประชาสัมพันธ์
ประกาศรายชื่อ
ศูนย์ สอวน. มทส. ขอประกาศรายชื่อนักเรียนผู้ผ่านการคัดเลือกเพื่อเข้าร่วมการแข่งขันโอลิมปิกระดับชาติ
16 / มี.ค. / 2562 : ข่าวประชาสัมพันธ์
ภาพบรรยากาศ
การจัดอบรมโครงการโอลิมปิกวิชาการ ค่าย 2 ประจำปีการศึกษา 2561 ณ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี
12 / มี.ค. / 2562 : ข่าวประชาสัมพันธ์
ทุนการศึกษา
ทุนการศึกษามูลนิธิ สอวน.ภูมิภาคที่มีผลการสอบค่าย 2 ในระดับดีมาก มีความประพฤติดี แต่มีฐานะขาดแคลน
7 / ก.พ. / 2562 : ข่าวประชาสัมพันธ์
แจ้งกำหนดการ
ศูนย์ สอวน. มทส. ขอแจ้งรายชื่อนักเรียนที่ยึนยันการเข้ารับการอบรม กติกาและกำหนดวันเข้ารับการอบรมโครงการโอลิมปิกวิชาการ ค่าย 2 ประจำปีการศึกษา 2561
7 / ก.พ. / 2562 : ข่าวประชาสัมพันธ์
ตารางอบรม
ศูนย์ สอวน. มทส. ขอแจ้งตารางอบรมโครงการโอลิมปิกวิชาการ ค่าย 2 ประจำปี 2561
9 / ม.ค. / 2562 : ข่าวประชาสัมพันธ์
รายงานตัว
ศูนย์ สอวน. มทส. ขอแจ้งการยืนยันสิทธิ์และรายงานตัวเข้ารับการอบรมโครงการโอลิมปิกวิชาการ ค่าย 2 ประจำปีการศึกษา 2561
7 / ม.ค. / 2562 : ข่าวประชาสัมพันธ์
POSN Science Camp 2019
ประชาสัมพันธ์โครงการ POSN Science Camp 2019

กำลังแสดงหน้าที่ 1/7 ->
<< 1 2 3 4 5 6 7 >>

โครงการโอลิมปิกวิชาการ สำนักวิชาวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี
111 ถ.มหาวิทยาลัย ต.สุรนารี อ.เมือง จ.นครราชสีมา 30000
โทร. 0-4424-4184 โทรสาร 0-4422-4185